293. Olle Baertling, Kianaru

Droit de suite

Object description
OLLE BAERTLING
1911-1981
Kianaru
Signerad och daterad på baksidan Baertling 1974. Olja på duk, 195 x 97 cm.

PROVENIENS
Bukowskis, Moderna, våren 1993, katalognr 13

"För mig har konsten alltid varit abstrakt rörelse.
Abstrakt rörelse överträffar i hastighet och svindlande känsla den fysiska rörelsen.
Allt är rörelse, allt rör sig. Någon stabil punkt finns ej i universum. Denna rörelse är av fysisk natur. Den abstrakta rörelsen däremot har samklang med människans tankevärld.
Människans tankerörelse kan färdas över sekler, ja tusenden, förflytta sig på ett ögonblick från de gamla egypterna till vår tid.
Sådan rörelse uppstår och uppfattas med abstrakta medel.
Konst är utforskning av det okända. Att lägga något till det som tidigare generationer skapat är konstnärens uppgift.
Att använda nya material innebär ingen förnyelse. Det är uttrycket, det konstnärliga språket som skall förnyas. Materialet är endast ett medel, det får överhuvudtaget ej taga någon plats i konstverket.
Det yttre är endast bostaden för verket som alltid skall stanna i andens värld.
Denna åtskillnad mellan ande och materia gjordes redan av Malevitch, då han tog avstånd från konstruktivisterna som han fann alltför materiebundna.
Mekanik är materia, figuration.
Datamaskinen är mekanik.
Människans skapande kraft överträffar alla datamaskiner.
Den nonfigurativa konsten är ett förverkligande av människans skapande kraft."

Olle Baertling - prolog ur ett manifest till öppen form