347. Ola Billgren, Getting Dark

Droit de suite

Object description
OLA BILLGREN
1940-2001
Getting Dark
Signed and dated verso Ola Billgren 1989. Oil on canvas, diptych 194 x 89 and 194 x 118 cm.
Certifikat by Galleri Engström attached.

PROVENANCE
Galleri Engström. Stockholm

EXHIBITED
Galleri Engström, ARCO, Madrid 1990
Blind Date, Sophienholm, Danmark 1995, avbildad i utställningskatalogen sid 11

LITTERATUR
Ola Billgren Måleri, Bra Böcker i samarbete med Galerie Leger, 2000, Avbildad på sid. 249

I etablerade konstsammanhang var Ola Billgren något så ovanligt som autodidakt. Redan i unga år uppmärksammades han som ett underbarn med en synnerligen speciell gåva.

Billgren sökte i sitt måleri hela tiden nya vägar. 1980-talet innebar en ny typ av bilder som närmade sig det abstrakta. Med en speciell teknik, skrapar han bort övermålad färg från en underliggande målad bild. Tittar man närmare träder dock en föreställande bild fram som en drömsk hägring. En ny bild av den första bilden.

Auktionens målning Getting Dark är utförd 1989 och är en diptyk som består av en diffust föreställande del och en helt abstrakt del. Målningen har bland annat visats på utställningar i Spanien och Danmark och är ett signifikant verk av en av vår tids mest betydande svenska konstnärer.