275. Einar Jolin, Porträtt av ung kvinna vid skrivbord

Droit de suite

Object description
EINAR JOLIN
1890-1976
Porträtt av ung kvinna vid skrivbord
Signerad och daterad E Jolin 1916. Olja på duk, 104 x 84 cm.

PROVENIENS
Alice Ehrenborg Rodgers


Einar Jolin föddes in i ett konstnärligt hem med konstutövare på båda föräldrarnas sida. Trots faderns ivriga uppmuntran var han en dålig elev och längtade alltid bort från skolbänken. Redan som 18-åring lämnade han Sverige för Paris, och blev en av de yngsta eleverna vid Henri Matisses akademi. Tiden i Paris, och efterföljande resor på kontinenten blev avgörande för hans konstnärskap och berättande stil. Före första världskriget var Paris en smältdegel för olika konstyttringar och Jolin lät sig ivrigt inspireras av den franska naivismen, den orientaliska konsten och sedermera den tyska expressionismen. Dessa orienteringar låg till grund för hans utvecklande av en ytmässig, dekorativ, lätt naiv stil med en blond och klar färgskala.

Jolin utförde ett stort antal porträtt under sin karriär, både i form av karikatyrer av konstnärsvänner, men framför allt beställningsarbeten åt societeten. Detta kvinnoporträtt tillhör med stor sannolikhet den sistnämnda kategorin. Porträttet målades tidigt i Jolins karriär, då första världskriget gjorde det omöjligt för konstnärer att resa ut i Europa och han i stället hade hyrt en ateljé på Fiskargatan på Södermalm i Stockholm. Kvinnan på bilden sitter med drömsk blick lutad över ett bord. Kanske kontemplerar hon över något som hon precis har läst i den öppna boken framför sig? Utspritt på bordet finns ett antal attribut som troligtvis ska föra tankarna till modellen; ett öppet cigarettetui, en modernistisk skulptur, en trave böcker och en lila hatt. Målningarna i bakgrunden balanserar kompositionen samtidigt som de skapar frågor kring miljön. Kanske befinner hon sig just i konstnärens egen ateljé? De mörka konturlinjerna och de något androgyna dragen från Jolins senare kvinnoporträtt är här mer utsuddade till förmån för de kontrastrika färgplanen där man tydligt anar den täta penselföringen.

Målningen tillkom året efter att Jolin ställde ut tillsammans med bl.a. Isaac Grünewald och Leander Engström vid Der Sturm i Berlin, och där termen Expressionisterna myntas. Porträttet ger prov på Jolins egen tolkning av expressionismen, där han med en blond frisk palett och ett charmigt naivt uttryck fångar den avbildade. Här finns också en spontan och naturlig snabbhet i penselarbetet, långt ifrån den saklighet som senare ska bli hans signum. Målningen är ett lysande exempel på hur Jolin vid tiden kombinerade elegans med spontanitet och friskhet.