301. Eric Grate, Puella

Droit de suite

Object description
ERIC GRATE
1896-1983
Puella
Monogramsignerad EG samt dedikerad Till AM. Portugisisk marmor, höjd 76 cm, inklusive stensockel 83 cm.
Utförd år 1975. Dedikationen "Till AM" åsyftar möjligen på Eric Grates tredje hustru skådespelaren Ann-Margret Kirsebom, född Bergendahl (1920-2014).

UTSTÄLLD
Eric Grate - sex decennier 1916-1976, Liljevalchs konsthall, Stockholm, 13 maj-1 augusti 1976, katalognr 244

LITTERATUR
Pontus Grate och Ragnar von Holten: Eric Grate, SAK, 1978, avbildad sidan 124


"Namnen jag satt på arbetena indikerar oftast var inspirationselementen är att finna eller vartåt jag syftar för att förmedla de suggestioner jag eftersträvar. Jag har sökt att med alldagliga ting skapa en värld av former och färger som kan suggerera åskådaren att lyfta sig ur den alldagliga tillvaron. Mina arbeten är uttryck för mina samlade erfarenheter och min djupaste inställning till livet."