307. Karl Axel Pehrson, Between the devils and the

Droit de suite

Object description
KARL AXEL PEHRSON
1921-2005
Between the devils and the deep sea
Signerad och daterad K. A. Pehrson -54. Tempera på pannå, 62 x 122 cm.

UTSTÄLLD
Fem målare, Riksförbundet för bildande konst, utställning 140