33. Greta Magnusson Grossman, soffa, Firma Studio

Object description
GRETA MAGNUSSON GROSSMAN, tillskriven, soffa, Firma Studio, Stockholm 1930-tal, klädd i grått tyg, ryggen med djuphäftade knappar, ben i betsad bok, höjd 76, längd 203 cm; omklädd