332. Inge Schiöler, Utsikt från höjden

Droit de suite

Object description
INGE SCHIÖLER
1908-1971
Utsikt från höjden
Signerad och daterad INGE SCHIÖLER57. Betitlad Utsikt från Höjden a tergo. Olja på duk, 39 x 43 cm

Få konstnärer är lika förknippade med den svenska Västkusten som Inge Schiöler. Schiöler växte upp i Strömstad och blev 1926, endast 18 år gammal, antagen som elev på Valand i Göteborg. Fyra år senare debuterade han vid en grupputställning i Svensk-Franska Konstgalleriet i Stockholm och kom två år senare att hålla sin första separatutställning. Efter att ha tillbringat stora delar av 1930- och 40-talet på S:t Jörgens sjukhus i Göteborg på grund av sin schizofreni kom han i mitten av 1950-talet att börja vistas alltmer på Sydkoster i den bohusländska skärgården. Nu kom målarlusten tillbaka och under de nästkommande decennierna kom Kosteröarnas flora och fauna att blomma ut genom Schiölers färgstarka palett.

I Utsikt från Höjden har Schiöler fångat Koster kyrka, uppförd 1938-1939, under en solig sommardag. Den i verkligheten gråfärgade rundade bergsknallen till vänster i bildplanet lyser purpurrött i Schiölers översättning. Den blå himlen uppdelas av ett gräddfärgat horisontellt molnband som balanserar kompositionen. De mättade valörerna är pastost pålagda, men den för Schiöler sedvanliga abstraktionen har här gett plats för ett mer naturtroget avbildande av kyrkan och den omkringliggande nejden. Man kan nästan känna hur havets saltstänkta luft blandas med doften av sommarblommor.