385. Lucio Fontana, Concetto Spaziale

Droit de suite

Object description
LUCIO FONTANA
Italien 1899-1968
Concetto Spaziale
Signerad L Fontana. Blandteknik, 46,5 x 59 cm.

PROVENIENS
Galerie Bleu, Stockholm
Svensk privatsamling (inköpt omkring 1970 från ovanstående)


Från 1947 och framåt kallade Lucio Fontana ofta sina experiment för Concetto Spaziale (Rumslig, rymd - begrepp), som utvecklades i flera riktningar och konstnärliga grundelement. Hans polykroma keramikskulpturer kunde, med sin rika färg, i viss mån hänföras till måleriets område, översatt till det tredimensionella uttrycket. Med sina Pietre-serier (stenar), vilka han började med 1952, smälte han samman det skulpturala med måleriet genom att täcka ytorna med tunga, tjocka färglager och collage med färgade glasbitar. I Buchi-sviterna (hål) perforerade han ytan på sina dukar för att bryta det tvådimensionella och för att uppenbara rymden bakom tavlan genom dessa svarta hål.

1958 inledde Fontana sina experiment med de idag klassiska snitten, Tagli, utvecklade från Buchi-sviterna. Han "renade" dukarna med en matt, monokrom färg, ofta vattenbaserad, för att få fram den rätta helmatta strukturen. Denna rening medförde att betraktaren kunde koncentrera sig på snitten, de gracila, flyende springorna som får dukens gräng att kröka sig - målningarna blir ett slags reliefer. Dessa mer eller mindre våldsamma revor förstärkte idén att målningen inte blott var en yta utan ett objekt, en logisk följd av Fontanas strävan att sudda ut gränserna mellan måleri och skulptur, att ge de båda teknikerna nya dimensioner.

"Som konstnär, då jag arbetar med någon av mina perforerade dukar har jag ingen önskan att skapa en målning, jag vill skapa en öppning för rymden, skapa en ny dimension åt konsten, binda den till kosmos, så som det ändlöst fortsätter bakom målningens avgränsning. Med min nyskapelse med hål borrade genom duken i upprepade formationer har jag ingen önskan att dekorera en yta, utan tvärtom att bryta upp dess dimensionella begränsningar. Bakom perforeringarna väntar oss en nyvunnen frihet för tolkningen, men också och lika oundvikligt, ett slut för konsten".
Lucio Fontana 1966

Man kan notera det tydliga släktskapet mellan detta uttalande och de tankar som den franske konstnären Yves Klein företrädde. Kleins känsla för rymdens "energiska oändlighet" är en parallell till Fontanas vilja att öppna möjligheterna för rymdverkan. Båda tycks också mena att konstens sanna syfte bör vara att upphäva sig själv.