404. Zdzislaw Beksinski, Hästen

Droit de suite

Object description
ZDZISLAW BEKSINSKI
Polen 1929-2005
Hästen
Signerad och daterad på baksidan Beksinski 1983. Olja på pannå, 74 x 89 cm.

Zdzislaw Beksinski är en av Polens mest erkända och kontroversiella 1900-talskonstnärer. Känd för sina stora, lysande och känsloladdade målningar föreställande groteska djur och figurer i apokalyptiska landskap. Han var aktiv som fotograf 1953-1960 och tog upp måleri 1955.
Han inspirerades av den franska surrealismen och manifesterade detta både i fotografin och i sitt måleri. I slutet av 1950-talet blev han kritisk till avantgardismen som idé och började håna denna i sin konst. Han var övertygad om att den moderna konsten gick mot sitt slut, och att framtiden var en ny form av klassicism med en syntes av till synes motstridiga konstströmningar.
Beksinskis existentialistiska målningar från slutet av 1950-talet och början av 1960-talet anspelar på Rainer Maria Rilkes poesi och under andra halvan av 1960-talet fokuserade han på grafik och teckning med erotiska motiv, laddade med dödssymbolik. Hans målningar från 1980-talet har drömlika och apokalyptiska motiv med inspiration både från barockmåleri och populärkultur såsom film och fantasy.