411. Bram Bogart, Witruitviolet

Droit de suite

Object description
BRAM BOGART
Holland 1921-2012
Witruitviolet
Signerad och daterad Bogart-74 på sidan, signerad och daterad Bram Bogart sept. 1974 a tergo. Bemålad relief i blandteknik, 64 x 69 cm.