62. Karl Wojtech, vas, försilvrad metall

Object description
KARL WOJTECH, vas, försilvrad metall, stämplad K. WOJTECH PRIMA N.S ALP., Stockholm 1920-tal, klotformad på låg, utsvängd fotring, runt livet band med reliefer av förgyllda manshuvuden och stiliserade blommor, sannolikt design Anna Petrus, höjd 13,5 cm, diameter ca 16,5 cm