6002. Gastronomisk spegel med inkunabelblad

Object description
MED INSATT INKUNABELBLAD. DU RIETZ, RICHARD. Gastronomisk spegel. Historisk översikt jämte förteckning över svenska kok- och hushållsböcker fram till 1850. Stockholm 1953.

8:o. Illustrerad. Medbundet originalomslag och rygg.
Pergamentryggsband. Upplaga tryckt i 62 numrerade ex., med ett insatt originalblad ur en inkunabel, Platina: De honesta voluptate et valetudine, Civedale 1480, med fem handtextade initialer i blått eller rött, detta nr 48.