6082. Osbecks och Ekebergs resor i Ostindien

Object description
OSBECK OCH EKEBERGS RESOR. OSBECK, PEHR. Dagbok öfwer en Ostindisk resa åren 1750. 1751. 1752. Med anmärkningar uti naturkunnigheten, främmande folkslags språk, seder, hushållning, m.m... Jämte ... afledne skepps-predikanten Toréns bref. Stockholm (L. L. Grefing) 1757.
8:o. (8), (1)-312, (4), 317-376, (16). 12 graverade planscher (alla). Titelblad med gammal namnteckning And. Fahlbeck.
Soulsby 3599.
BUNDEN MED:

EKEBERG, CARL GUSTAV. Ostindiska resa, åren 1770 och 1771. Beskrefven uti bref til Kongl. Svenska Vet. Academiens secreterare. Stockholm (H. Fougt) 1773.
8:o. (8), (1)-170, (2, sista sidan blank) s. Titelblad med träsnittsvignett, 1 utvikbar graverad karta (lagad reva), 4 utvikbara graverade planscher (1 saknas, 2 med revor i inre marginal).

Samtida brunt hfrbd, lätt nött, rikt guldornerad lätt blekt rygg med fem upphöjda bind, och initialerna A.F.B. i guld i nedre kant, röda snitt. Tillskrift på försättsbladet verso, namnteckningar på dito rekto R. J. Sundblad 1851 Upsala den 21 Mars o. J. E. Zetterstedt 1852.

Changes
1 plansch med förlust av hörn (marginal) och viss bildtext.