6108. Hermelins Atlas över Sverige 1769-1812

Object description
HERMELINS ATLAS ÖVER SVERIGE. HERMELIN, SAMUEL GUSTAV - HÄLLSTRÖM, C. P. Geographiske chartor öfver Swerige. Afd. I-IV. 1796-1812.

Imperial folio (ca 645x365 mm.). Graverat huvudtitelblad med innehållsförteckning (daterad 1810), graverat titelblad till första delen (daterad 1805), 2 graverade deltitelblad med vignetter, 30 samtida delvis kolorerade graverade kartor på 32 blad (komplett, delvis något småfläckade, några med mindre lagningar, speciellt titelbladet i början, utförlig skickbeskrivning se nedan). Vignetter efter Johan Fredrik Martin, C. Wallman, C. Akrel och C. P. Hällström. Kartorna graverade av bl.a. F. Akrel, G. Broling, S. Andersson, S. I. Neele, C. G. Lundgren.
Brunt hfrbd från tidigt 1900-tal, titel i guld på främre pärm, delvis nött och slitet, blekt guldornerad rygg med titel. Exlibris P. Oscar Wallin. Namnteckning J. Törnblad, daterad Långbro juli 1914 på de graverade titelbladen.

Graverat huvudtitelblad med innehållsförteckning (daterad 1810), 1 graverat titelblad till första delen, 3 graverade deltitelblad med vignetter, 30 samtida delvis kolorerade graverade kartor på 32 blad.

Graverat huvudtitelblad till första delen (daterat 1805, brun- och delvis fuktfläckat, hårt lagat i nedre del, lagad reva i övre, namnteckning).
Avd. I. NORRLAND. Graverat deltitelblad med vignette (1797, "Wattufall uti Kådtjåjock vid Saggat träsk uti Luleå lappmark", namnteckning, något fläckat i marginal); Swerige (lagad reva i marginal); Wästerbottn och Svenske Lappmarcken (1796); Ångermanland, Medelpad och Jämtland (1797), Herjeådalen (1797), Gästrikland och Hellsingland (1796).

Avd. III. SVEA RIKE. Graverat deltitelblad med vignette (1801, för Svea Rike, vignetten Stockholmsvy av J. F. Martin, fläck i nedre marginal, solkade marginaler); Swearike (1811); Stora Kopparberg (1800); Kopparbergs, Säter, Näsgårds och Wästra Bergslagen (1800); Wästerås höfdingedöme (1800); Upsala höfdingedöme (1801); Stockholms höfdingedöme (1802); Örebro höfdingedöme (1803, gulnat blad); Nyköpings höfdingedöme (1804, något fläckad i yttre vänster del).

Avd. IV: GÖTA RIKE. Graverat deltitelblad med vignette (1807, för Götarike "Utseende af trapplager vid Halleberg i Westergötland"); Götarike (1807, lagad reva); Göteborgs och Bohus läns höfdingedöme (1806, några småfläckar); Halmstads höfdingedöme eller Halland (1807); Carlstads höfdingedöme eller Wermeland (1808); Karta öfver Wärmeland södra delen; Elfsborgs höfdingedöme (1808); Skaraborgs höfdingedöme (1807); Jönköpings, Kronobergs och Bleking höfdingedömen (1809); Östergötland (1810, lagad reva i nedre del och marginal, gulnad); Karta öfver Kalmar län och Öland (1818, lagningar i vikningen, lagade revor); Gottland (1805); Malmöhus (1812); Skåne (1812, något brunfläckad, lagad reva i yttre vänster del och marginal).

Avd. II: FINLAND. Graverat deltitelblad med vignette (1799, för Finland "Utsigt ifrån Wermasvuori åt sjöarne Jokijärvi och Umolanselkä"); Finland (1799, något gulnad); Uleåborgs höfdingedöme (1798); Wasa höfdingedöme (1798); Åbo och Björneborgs höfdingedöme (1799); Nylands och Tavastehus samt Kymmenegårds höfdingedöme (1798); Savolax och Karelen eller Kuopio höfdingedöme.