6109. Ljunggren Atlas öfver Sveriges Städer 1862

Object description
ATLAS. LJUNGGREN, ERIK GUSTAF (1817-1888). Atlas öfver Sveriges Städer med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar,... Stockholm (A. Bonnier) 1862.

Folio (ca 49x35 cm). Tryckt titelblad med index av alla städer, 88 kolorerade litograferade kartor (1 karta saknas [troligen Sala, en mindre variant], titelbladet med lagade marginaler och fläckar; 5 kartor med lagade marginaler och fläckar [Kristinehamn, Filipstad, Hedemora, Stockholm och Örebro], delvis något småfläckade, mest i marginal, Vimmerby med fläckad marginal.
Samtida hfrbd, nött, guldornerad titel på rygg med skador efter hundbett, bl.a. i övre och nedre kant.

Gustaf Ljunggren arbetade med sin stora atlas mellan år 1853-61.