6152. Första upplagan av Wrights berömda fågelverk 1828

Object description
FÖRSTA UPPLAGAN AV BRÖDERNA VON WRIGHTS BERÖMDA FÅGELVERK. WRIGHT, MAGNUS - WILHELM VON. Svenska foglar, efter naturen och på sten ritade. Stockholm, C. von Schéele, 1828-1838 (slutfört 1839, enligt Björn Dal).

Tvär folio (240x320 mm.). 178 handkolorerade litograferade planscher (komplett, förutom de fyra separat utgivna extraplanscherna. Alla planscher med småfläckar, ca 10 med något större fläckar, ca 30 st med större fuktfläckar i marginal och ca 10 med fuktfläckar i bildyta, 3 planscher något hårt skurna i bildyta, 5 st med lagade revor, varav 3 i bildyta). Saknar titelbladet och häftesomslag.

Nära samtida klotband med pärmtitel (Svenska foglar af Wright) och dekor i guldtryck på främre pärm. Bandet hårt nött, ryggen saknas och pärmarna lösa, inlagan delvis lös. Försättsblad med Napoleon Krooks (1831-1912) ägarstämpel och Anna Krooks (f. Berg) ägarnotering daterad 1916.

Originalupplagan av bröderna von Wrights oerhört ovanliga Svenska foglar, ett av maximalt 50 kompletta exemplar.

Magnus von Wright (1805-1868) kom till Stockholm från Åbo 1826 för att fortsätta sina i Finland påbörjade konststudier. I Stockholm lärde han känna Johan Henrik Strömer som introducerade honom för tryckaren Carl von Schéele. Magnus von Wright tecknade sina första fåglar på sten till det planerade verket "Finska Foglar" hos Schéele, och under arbetet med detta verk träffade han greve Nils Bonde, som var på besök i tryckeriet för att överse arbetet med tryckningen av planscherna till ett arbete om Mörkö socken. Nils Bonde kontrakterade von Wright för att avmåla och litografera sin samling av uppstoppade fåglar på Hörningsholm. Efter hand utvidgades planerna för arbetet och man övergav den ursprungliga idéen med att avbilda de uppstoppade fåglarna till att avbilda nyskjutna exemplar och dessutom vidga omfattningen från att bara innefatta fåglarna i Mörkö till alla Sveriges fåglar. Sommaren 1828 kom Magnus von Wrights bror Wilhelm till
Sverige för att assistera sin bror med målandet och litograferingen, och ju längre arbetet fortskred kom Wilhelm att stå för allt mer av tecknandet (av de 178 litografiska avbildningarna stod Wilhelm för minst 138). De avbildade fåglarna sköts till stor del av bröderna själva, tillsammans med Bonde, medan andra inköptes från fiskhandlare.
Arbetet utkom med sitt första häfte i oktober 1828 och avslutades efter att Nils Bonde avlidit 1838 med häfte 30. Den första tiden trycktes planscherna hos von Schéele, men övertogs av Sundel efter att Schéele fått ekonomiska problem. Bröderna von Wright var dock inte nöjda med de resultat Sundel uppvisade och bytte tryckare ytterligare en gång, då till Gjöthström & Magnusson som utgav de resterande häftena. Planscherna trycktes alla på tjockt fint orandat holländskt papper. Titelbladet, som saknas i detta exemplar, utkom troligtvis med första häftet, även om detta inte finns belagt i någon bibliografisk litteratur. Det 31:a, ej utgivna, häftet skulle omfatta 6 planscher varav endast fyra trycktes. Detta gör att det totala antalet planscher ibland uppges till 184, trots att endast 182 finns tryckta och 178 utgivna.
Traditionellt har det sagts att upplagan var 100 exemplar. Denna uppgift är dock ifrågasatt då någon exakt upplaga aldrig var satt till ett jämnt nummer. Det är troligt att upplagan för de första häftena var runt 100 exemplar, men i och med arbetets kostnad och minskade efterfrågan sjönk denna upplaga drastiskt. Björn Dal skriver i "Bröderna von Wrights fågelverk" (Orbis Pictus, 2014) "troligast att upplagan de första åren har varit omkring 100 exemplar för att sedan successivt sjunka till 50 exemplar eller färre för de sista häftena. Det är väl troligt att några av dessa inte bundits och sedan kanske skingrats. Antalet kompletta exemplar (178 pl.) kan alltså ha varit maximalt 50.".