6153. Wulfschmidt Bondestolpe 1783 med illustrationer

Object description
WULFSCHMIDT, PONTUS VON (1730-89). Bondestolpe. Gefle (E. P. Sundqvist) 1783.

Folio (320x93 mm.). (20) s. 20 helsides illustrationer i träsnitt, tryckta omslag med illustration på baksidan (omslagen något solkade, främre med liten förlust av marginal samt några fläckar, liten stämpel i nedre marginal [Duplum]; anteckningar här och var på illustrationerna, några småfläckar och vissa försök till retuschering). Planscherna med vattenstämplar C H (Carl Hultman) och L B under Upplands vapen (Lingonbacka pappersbruk).
Halvklotband från tidigt 1900-tal, lätt nött, rygg med pappersetikett, något skadad.

Bernström, Jacob Pontus von Wulfschmidts Bondestolpe (1950).
Mellan 1771-83 publicerade von Wulfschmidt åtta olika upplagor av detta verk som är en samling beskrivningar med tillhörande avbildningar av olika åkerbruksredsakp, fångstdon och maskiner för hushållet. Den tidigaste upplagan trycktes i Skara 1771, detta är sista upplagan tryckt i Gävle 1783.