6001. Strindbergs manuskript till Faraon-dyrkan 1910

Object description
MANUSKRIPT. STRINDBERG, AUGUST (1849-1912). Egenhändigt skrivet originalmanuskript till artikeln "Faraon-dyrkan". Ej daterat, men 1910.

5 ensidigt skrivna blad (275 x 215 mm) på Lessebo skrivpapper. Bladen numrerade 2-6, saknar första bladet. Ett blad med inklistrad bild ur tidning föreställande Georg Heinrich von Görtz med kommentar i blyerts "-hel skala-", samt ett blad med spår av borttagen illustration (av Gustav IV Adolf). Tre av bladen med små fläckar i texten. Ett antal ändringar och strykningar i texten. Sista bladet signerat A. Strindberg.

Artikeln Faraon-dyrkan, publicerad den 29 april 1910 i Afton-Tidningen, inledde den sk. Strindbergsfejden som kom att prägla Strindbergs liv fram till hans död. I artikeln angriper Strindberg Karl XII:s arv och dennes samtida försvarare, och beskriver kungen som "härsklysten till sjuklighet, kamplysten till galenskap". Debatten utvidgades med tiden och kom att bli allt hetsigare då Strindberg angrep bland annat Verner von Heidenstam, Oscar Levertin och Sven Hedin. Denna handskrift är startskottet för vad som betraktas som den mest intensiva kulturdebatten i svensk historia.