6003. Fritänkaren Strindbergs första tryckta bok 1870

Object description
(STRINDBERG, AUGUST), HÄRVED ULF. Fritänkaren. Stockholm (hos Gustaf Carlson i kommission) 1870.

8:o. (5), 6-44 s. Främre originalomslag.
Senare (1900-tal) rött hfrbd, marmorerade pärmpapper, rygg med fem upphöjda bind, putsat övre snitt, i övrigt oskuren. (Hedberg). På titelbladet i blyerts under författarpseudonymen tillskrivet August Strindberg. Exlibris Elof Förberg. Första upplagan.

Z: I:1; Svedlin 39.
Strindbergs första drama skrivet under pseudonym.

Proveniens: Elof Förberg (1851-1923), tandläkare, arbetade som hovtandläkare, initiativtagare av Svenska Linnésällskapet. Hans bibliotek omfattade 15.000 volymer, bl.a. en unik samling Linné (finns nu i Uppsala universitetsbibliotek) och en fin Strindbergssamling. Hans exlibris är graverat av David Ljungdahl.
Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934 samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.