6029. Strindbergs "Meritförteckning" 1889

Object description
STRINDBERG, AUGUST. Meritförteckning. Tryckt som manuskript. Stockholm (Alb. Bonniers boktryckeri) 1889.

8:o. (3), 4-10, (sista blanka bladet saknas) s.
Brunt senare hfrbd, rygg m. fyra upphöjda bind. (A.-B. Levins bokbinderi Uppsala bokband). Titelblad med svagt veck. Exlibris Signe-Henrik Svanfeldt. Strindbergssamlingen. Ou.

Z:I:47; Svedlin 84.
Tryckt i liten uppl., ca 10 ex.
"Ett sorglustigt vittnesbörd om författarens fåfänga försök att etablera sig som lärd när hans konstnärliga produktion sinade i slutet av 80-talet" (Lars Dahlbäck: Förord till Anhem-katalogen 1981).

Proveniens: Svanfeldts Strindbergssamling. Katalog (1949) nr 154;
Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934 samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.