6032. Strindberg på tyska 6 volymer

Object description
STRINDBERG PÅ TYSKA. (6). STRINDBERG, AUGUST. Die Beichte eines Thoren. Berlin (Verlag des Bibliographischen Bureaus) 1893.

8:o. (4), 2-347 s. Främre originalomslag (med delvis raderad tillskrift i övre marginal).
Mörkrött nära samtida hfrbd, marmorerade pärmpapper, något blekt guldornerad rygg m. fem upphöjda bind, marmorerade snitt. (Hedberg). Första upplagan. Z:I:58; Svedlin 99a. Endast 1 (av 5) annons-sidor. Med flera i lika band. 6 vol.

Omfattar: Die Nachtigall von Wittenberg (Berlin - Leipzig 1904); Das Spiel mit dem Feuer (Berlin 1893, Se Z:I:57); Der bewusste Wille in der Weltgeschichte. Skizze zu einem Buch (Leipzig 1903, Z:I:84; Svedlin 30, oskuren i nött delvis skadat originalomslag), Ein freies Norwegen (Berlin - Leipzig 1905, Z:I:91; Svedlin 33, första upplagan i bokform); Antibarbarus. I (Berlin 1906, gula originalomslag, Z:I:59, Svedlin 100, Första upplagan).

Proveniens: Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934 samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.