Rare Books, Maps & Manuscripts
11 December, 1 p.m., 2019

Inlämning pågår! Klubbauktion den 11 december på Nybrogatan 32, Stockholm

Kontakta våra specialister för mer information, inlämning och värdering:

Katharina Fahlstedt
tel 08-453 67 49
katharina.fahlstedt@auktionsverket.se

Hans Larsson
tel 08-453 67 47
hans.larsson@auktionsverket.se

Add to calendar