235. JAN HÅFSTRÖM, född 1937, Nr. 5, Signerad och

Droit de suite

Object description
JAN HÅFSTRÖM
född 1937
Nr. 5
Signerad och daterad på baksidan Jan Håfström 12 december 1986. Väggobjekt, blandteknik, 32 x 38 cm.
Signed and dated verso. Wall object, mixed media.
PROVENIENS
Germans van Eck Gallery, New York

Jan Håfström
Född 1937 i Stockholm

I början av 1960-talet började Jan Håfström sin konstnärliga bana med att låna motiv från serier i pop-konstens anda. Sedan dess har han ändrat uttryckssätt och uttrycksform flera gånger. Håfström har arbetat med måleri, teckning, skulptur, film, konstkritik m.m. Som få andra prövar han oförtrutet olika sätt att gå vidare i konsten. Det gemensamma temat för Håfström är dock att måla sitt liv. Håfström insuper samtiden, hämtar material ur sina egna erfarenheter och minnen och skapar verk som högst personligt bär signaturen Jan Håfström. Under hela sitt konstnärskap har Jan Håfström förhållit sig öppen till att pröva nya konstnärliga uttryck. Han återvänder ofta till barndomens värld som i hans tappning interagerar med vuxenlivets ständiga konfrontation med våld och mänskligt lidande. Fantomen dyker upp i Jan Håfströms tidiga verk och återvänder år 2001 i den uppmärksammade serien "Walker" som sätter fingret på det långt ifrån okomplicerade i vår syn på hjältar och den koloniala exotism som fortfarande präglar västvärlden på många vis. I sina verk använder sig Jan Håfström av språket och ett analytiskt iakttagande parallellt med ett intuitivt förhållningssätt. Hans målningar, skulpturer och installationer har ofta en melankolisk karaktär och rör sig mellan högt och lågt, mellan det personliga och det allmänna. Han arbetar ofta nära samtidshistorien och de historiska ironier som kastar ett ljus över människans existens.