153. Hilding Linnqvist, Landskap med cirrusmoln

Droit de suite

Object description
HILDING LINNQVIST
1891-1984
Landskap med cirrusmoln, Grekland
Signerad H.L. Olja på duk, 160 x 117 cm.
Utförd 1937-38
PROVENIENS
Hening Thronne-Holst samling, Djursholm
UTSTÄLLD
Hilding Linnqvist, Liljevalchs Konsthall, Stockholm 1957, katalognr 190, avbildad i utställningskatalogen på sidan 62
LITTERATUR
Hilding Linnqvist: Grekiska resa, Bonniers 1946, jämför större skiss av samma område på sidan 7