Conditions

http://www.auktionsverket.com/buy/conditions/conditions-special-auctions/

Avhämtning av föremål från våra klubbauktioner (1930-tal)

http://www.auktionsverket.com/buy/conditions/conditions-special-auctions/