Tillbaka till katalog

Norrköpings arvförening 1604 m.fl.

Norrköpings arvförening 1604 m.fl.
Norrköpings arvförening 1604 m.fl.
Norrköpings arvförening 1604 m.fl.
Norrköpings arvförening 1604 m.fl.
Norrköpings arvförening 1604 m.fl.
Norrköpings arvförening 1604 m.fl.

Såld för:

800 SEK

Utropspris

1 500 SEK

Beskrivning

NORRKÖPINGS ARVFÖRENING M.FL. REGERINGSFORMER (4). Sweriges rijkes ständers beslut, aff them frijwilligen och eenhälleligen samtyckt och beslutet, uthi Norköping then 22. martij, åhr etc. 1604. Stockholm (A. Gutterwitz) utan år (1604). (24, 4 sista sidorna saknas) s.
Skuren. Tagen ur band. Ngt fläck.
Texten komplett, de saknade sidorna troligen namnen på deltagarna.
+ Kongl. Maj:ts allernådigst confirmerade regerings-form daterat Stockholm den 21 februari anno 1719. Stockholm (J. H. Werner) 1719.
Liten 4:o. (36, sista sidan blank) s.
Skuren. Marmorerat senare stänkmarmorerat pappband. (Bonniers bokbinderi). Exlibris P. A. Sjögren.
Tillsammans med: Regerings-form... 2 maji 1720 (tryckt 1720), Regerings-form... den 6 junii 1809 (tryckt 1809), båda i liknande band.

Konditionsrapport

Något fläckade, namnteckning på titelbladet i ett verk. 1604 års beslut saknar 4 sista sidorna.

Auktionsnummer:

256019

Datum:

2014-07-15