Tillbaka till katalog

Gösta Nordblad

Gösta Nordblad
Gösta Nordblad
Gösta Nordblad
Gösta Nordblad
Gösta Nordblad
Gösta Nordblad

Såld för:

10 500 SEK

Utropspris

3 000 SEK

Beskrivning

GÖSTA NORDBLAD (1897-1940), Stol med hatt, stämpelsignerad Nordblad,
olja på duk, 115x87 cm,

UTSTÄLLD: Etikett: Gösta Nordblad, nr 394 vid Minnesutställningen i Kungl. Akademien för de Fria Konsterna 8 mars-2 april 1945
INTYG: stämpel a tergo Originalmålning av Gösta Nordblad intygar Ingrid Nordblad 1940

HISTORIK:
Gösta Nordblad föddes 1897 i Eslöv. Ett liv präglat av psykisk obalans ledde till hans för tidiga bortgång i Stockholm 1940. Trots att Gösta Nordblads konstnärliga gärning under 1920-talet tillhör vårt lands mer intressanta är han i dag relativt okänd för den stora allmänheten.
Sin konstnärliga utbildning fick Gösta Nordblad etappvis, först vid Högre konstindustriella skolan i Stockholm, där han 1915 skrev in sig efter avlagd realexamen, sedan vid Konstakademien i Köpenhamn 1919. Under den mellanliggande perioden hade han dels avlagt studentexamen som privatist, dels påbörjat men inte fullföljt en officersutbildning samt försökt sig på journalistyrket. Först 1920 bestämde han sig definitivt för konstnärsbanan och förlade då studierna till Paris, där han arbetade hos Othon Friesz och Raoul Dufy. Härefter följde studieresor till Italien 1921 och till Berlin 1922 samt, sedan han erhållit Jenny Lindstipendiet för perioden 1924-27, resor till England, Holland och Italien och förnyat besök i Paris. Detta fick dock på grund av sjukdom avbrytas 1927 och han var därefter bosatt och verksam i Sverige.
Gösta Nordblad hade sin debututställning 1923 i Stockholm. 1927 ställde han ut i Helsingborg och 1928 visades hans konst både på Göteborgs Konstmuseum och på Svensk-Franska Konstgalleriet i Stockholm. En minnesutställning ordnades på Konstakademien i Stockholm 1945.
Under hela sin tid som utövande konstnär - liksom under utbildningsåren - led Gösta Nordblad av en svårartad psykisk labilitet, som tog sig uttryck i hårt anspända ambitioner och perioder av nedbrytande arbetstempo, vilka endast kortare tider avlöstes av harmoniska och avspänt fruktbara verksamhetsår. Med sitt starkt receptiva och labilt ombytliga konstnärstemperament tog han under åren ute i Europa intryck av tidens konstnärliga strömningar och utförde på 20-talet verk där man kan spåra influenser från både Cézanne, fauvismen, kubismen och den sakliga klassicismen.

Konditionsrapport

Mindre lagningar

Auktionsnummer:

395746

Datum:

2016-07-14