Tillbaka till katalog

Sveriges lagar från 1665-66

Sveriges lagar från 1665-66
Sveriges lagar från 1665-66

Såld för:

4 600 SEK

Utropspris

4 000 SEK

Beskrivning

LAGSAMLING 1665-66. Swerikes rikes lagh-böker, som äre, Landz lagh, Stadz lagh, Uplandz lagh, Wästgötha lagh, Östgötha lagh, Söderman. lagh Wästmanna och Helsing lagh... Stockholm (I. Meurer) (1665)-66.

Folio. Huvudtitelblad inom bred figurativ kopparstucken ram (uppfodrad, delvis loss, skador i inre marginal, nära skuren i yttre marginal, något fläckad).
Samtida brunt skinnband, nött, blekt rikt guldornerad rygg, liten skada i nedre kant, ryggtitel av pergament (nött), marmorerade snitt, för- och eftersättsblad saknas. Delvis brunfläckad.

Rudbeck 25:A-K., Collijn 481.
Denna lagsamling redigerades av C. Åkerman med undantag av den redan 1663 tryckta Västgötalagen, som utgavs av G. Stiernhielm. Den återfinns här i originaltrycket från 1663 (med graverad vignette på titelbladet).
Kollationeringen ser ut som följer: Graverat titelblad, Landslag: (14) s., (1)-96 bl., Register (74) s., Stadslag:(4) s., (1)-74 bl. , Upplandslagen: (2) s., (1)-54 bl., Västgötalagen: (4), (1) - 112 s., Östgötalagen: (2), 61 bl., Södermannalagen: (4) s, 1-44 bl., Västmannalagen: (4) s., 1-52 bl., Hälsingelagen: (2) s., 1-24 (2 bl. m. 10) bl., Bihang med Rättegångsordinantie, Domareregler mm. 1-16 bl.

Extra medbundet efter Hälsingelagen: Dahle laghen... Stockholm (Johan Georg Eberdt) 1676, (14), (4, Calmare recess), (1)-36, (4) s. Rudbeck 29, Then gambla Skåne lagh... Stockholm (Johann Georg Ebertdt) 1676, (8), (1)-72, (14) s. Rudbeck 30, Kongl May:ts placat angående revision öfwer justitie sakerna anno M.DC.LXXII. (4)s.

Konditionsrapport

Se text

Auktionsnummer:

429500

Datum:

2017-02-13