Tillbaka till katalog

Äldre juridik och lagböcker, 12 vol.

Äldre juridik och lagböcker, 12 vol.
Äldre juridik och lagböcker, 12 vol.
Äldre juridik och lagböcker, 12 vol.
Äldre juridik och lagböcker, 12 vol.
Äldre juridik och lagböcker, 12 vol.
Äldre juridik och lagböcker, 12 vol.

Såld för:

2 600 SEK

Utropspris

2 500 SEK

Beskrivning

ÄLDRE JURIDIK OCH LAGBÖCKER (12). NEHRMAN, DAVID. Inledning til then swenska jurisprudentiam civilem, af naturens lagh och Sweriges rikes äldre och nyare stadgar uthdragen och upsatt. Lund, 1729. Nött samtida halvfranskt band.
Swerikes rijkes lands-lag. Stockholm, 1726. Senare skinnrygg, pappärmar.
Swerikes stadz-lagh. Stockholm, 1730. Halvfranskt band med senare påsatt röd klotrygg.
JUSLEEN, JOHAN. Samling af kongl. maj:ts bref, hwilka til swar på inkomna förfrågningar om lagens rätta förstånd, eller i sådana mål som rättegången röra, utfärdade blifwit. Stockholm, 1751. Nött samtida halvfranskt band.
UGGLA, SAMUEL. Samling af kongl. maj:ts bref och förklaringar, hwilka til swar på inkomna förfrågningar om lagens rätta förstånd, utfärdade blifwit, ifrån 1760 års början til och med 1766 års slut. Stockholm, 1798. Nött samtida halvfranskt band.

Med flera titlar, sammanlagt 12, mestadels nötta, volymer. Ej kollationerade.

Flertalet från Henning Montelius och sonens, Alvar, bibliotek, med deras namnteckningar och stämplar. Andra namnteckningar (ex. Eugène v. Stedingk) förekommer. Henning Montelius var bror till arkeologen Oscar.

Konditionsrapport

Ej kollationerade, se beskrivning!

Auktionsnummer:

433726

Datum:

2017-01-22