Tillbaka till katalog

Förhistoria, arkeologi m. m., 5 vol.

Förhistoria, arkeologi m. m., 5 vol.
Förhistoria, arkeologi m. m., 5 vol.
Förhistoria, arkeologi m. m., 5 vol.
Förhistoria, arkeologi m. m., 5 vol.

Såld för:

1 700 SEK

Utropspris

1 000 SEK

Beskrivning

FÖRHISTORIA, ARKEOLOGI M. M. (5). HOLMBERG, AXEL EMIL. Nordbon under hednatiden. Populär framställning af våra förfäders äldsta kultur af Axel Em. Holmberg. (Med lithografier och träsnitt.). I-(II). Stockholm, hos Joh. Beckman, 1852-54.
8:o. 230 x 147 mm. (8), 302, (4), 303-652 s. Illustrerad. 2 litografiska planscher. Litet nött samtida halvfranskt band med guldornerad rygg, marmorerade pärmpapper och dito snitt. Spridda lagerfläckar. Fuktrand i övre marginalen på de första 5 bladen. Th. Wickboms namnteckning på försättsbladet.
SCHÜCK, MARTIN (red.). Vårt land och vårt folk. Skildringar af Sveriges natur och innebyggare, i uppsatser på vers och prosa, ur äldre och yngre författares arbeten samlade och med anmärkningar försedda. I-III. Stockholm, Albert Bonniers Förlag, 1862-67.
8:o. 203 x 137 mm. (5), 226, (3), 216, (6, 1 blank), 168 s. 16 träsnittsplanscher. Nära samtida halvklotband med guldornerad rygg, marmorerade pärmpapper och sprängda snitt. Enstaka småfläckar. Planscherna litet lagerfläckiga.
(WIESELGREN, PETER). Syd-Skandinaviens förstfödslorätt, ett bidrag till kritik af Skandinaviens urhäfder. En kortare framställning i ämnet af författaren till Ny Smålands-Beskrifning. Stockholm, på S. Magnus´s förlag, 1846.
8:o. 204 x 135 mm. (4), 252, (2) s. Samtida halvfranskt band med guldornerad rygg, marmorerade pärmpapper och sprängda snitt. Ren inlaga.

Även: HOLMBRG. Nordbon under hednatiden. Andra upplagan. Stockholm, 1871, LUBBOCK. Menniskans urtillstånd eller Den för-historiska tiden belyst genom fornlemningarne och seder och bruk hos nutidens vildar. Stockholm, 1869.

Inalles 5 volymer.

Konditionsrapport

Se text!

Auktionsnummer:

473073

Datum:

2017-07-09