Tillbaka till katalog

Svensk historia, 7 vol.

Svensk historia, 7 vol.
Svensk historia, 7 vol.
Svensk historia, 7 vol.
Svensk historia, 7 vol.
Svensk historia, 7 vol.
Svensk historia, 7 vol.

Såld för:

1 800 SEK

Utropspris

1 500 SEK

Beskrivning

SVENSK HISTORIA (7). (GIRS, AEGIDIUS. Kon: Gustaffs den I. och Kon: Erichs den XIV. Chrönikor, för fyratyo åhr sedan sammandraghne och kortelighen beskreffne aff Ægidio Girs ... Men nu nyligen medh flijt öfwersedde och dem som lust hafwa sigh vthi fåderneslandets saaker någon kundskap at förwarfwa til nytta och gagn af trycket vthgångne åhr 1670. Stockholm, hos Ignatium Meurer, 1670).
4:o. 183 x 148 mm. S. 5-239, (13), 122, (9) s. Saknar 3 preliminärblad och s. 1-4. Senare halvfranskt band med guldornerad rygg ryggtiteletikett av rött skinn och sprängda snitt. Bitvis fläckig. De 2 första bladen lagade i kanterna. Äldre bläckkludd på de 2 sista.
PETREJUS, PETRUS. (Een kort och nyttigh chrönica om alla Swerikis och Göthis konungar, som hafwa både in och vthrijkis regerat, ifrån konung Magogh, in til nu regerande högloflig konung Gvstaf Adolph, ... och nu på nytt förbättrat och vthgången af Petro Petreio. Stockholm, hos Ignatium Meurer, 1614).
4:o. 167 x 139 mm. (2), 180 s. Saknar de 4 första och 4 sista bladen. Senare halvfranskt band med guldornerad rygg och marmorerade pärmpapper. Bitvis fläckig. Nära skuren, bitvis med förlust av paginering och annat tryck i övre kanten. S. 1/2 med lagning och tryckförlust, påföljande blad med slutet snitt mitt i.
Andra upplagan (efter den första, som utkom 1611).
PETREJUS, PETRUS. (Titel som ovan. Stockholm, Ignatius Meurer, 1652).
8:o. 160 x 139 mm. 178 s. Titelbladet saknas. Brunt senare halvklotband med guldornerad rygg och sprängda snitt. Bitvis fläckig. Hål med mindre textförlust i första bladet.
(RISINGH, JOHAN. Een land-book, eller Några upsatter til wårt käre fädernes-landz nytta och förkofring wälmeente om land-bruuk och land-lefwerne. Sammanhemptade och tilhoopasatte aff Iohan Risingh. Västerås, aff Boëthio Hagen, cons. & gymn. booktr., 1671.
4:o. (6), 9-88 s. Titelbladet kopierat kopierat för hand, liksom s. 89-94 och registret (1 s.). Senare halvfranskt band med guldornerad rygg, marmorerade pärmpapper och sprängda snitt. Den tryckta inlagan genomgående fuktfläckad. Kopiorna präntade på fint papper, men senare, troligen sent 1800- eller tidigt 1900-tal.

Även: THOMÉE. Sverige. Illustrerad handbok för resande... Stockholm, 1866 (rent exemplar), BOTIN. Utkast till svenska folkets historia. Stockholm, 1763, AHLQVIST. Konung Erik XIVs fängelse och död. Historisk afhandling. Stockholm, 1868.

Inalles 7 volymer.

Konditionsrapport

Se text!

Auktionsnummer:

473085

Datum:

2017-07-09