Tillbaka till katalog

Lanthushållning 1773-99, 9 vol.

Lanthushållning 1773-99, 9 vol.
Lanthushållning 1773-99, 9 vol.
Lanthushållning 1773-99, 9 vol.
Lanthushållning 1773-99, 9 vol.
Lanthushållning 1773-99, 9 vol.
Lanthushållning 1773-99, 9 vol.
Lanthushållning 1773-99, 9 vol.
Lanthushållning 1773-99, 9 vol.

Såld för:

2 400 SEK

Utropspris

1 500 SEK

Beskrivning

LANTHUSHÅLLNING 1773-99 (9). (Ny) Samling af Rön, Försök och Anmärkningar uti Hushållningen med mera. Band 1-4 (n:o 1-298). Stockholm, hos Joh. Chr. Holmberg, 1796.
8:o. 170 x 112 mm. 560, 576, 624, 624, (20) s. 12 graverade planscher, varav 11 utvikbara och 1 utvikbar tabell. Samtida halvfranska band med guldornerade ryggar med skära titeletiketter, stänkdekorerade pärmpappper och gula snitt. Rena inlagor. Stjernelds namnteckning på titelbladen. 4 volymer.
Allt som utkom. På första delens titelblad står antecknat med bläck under titeln: "Utaf Fischerström", vilket inte kunnat styrkas.
GADD, PEHR ADRIAN. Försök til en systematisk inledning i swenska landt-skötselen, lämpad efter rikets nordliga climate, och grundad på rön, försök och anmärkningar, i natural- historien, physiken, chemien, samt den allmänna och enskilta oeconomien... I-III. Stockholm, hos Henr. Fougt, 1773.
8:o. 176 x 114 mm. (4), 374, (22), (16), 478, (2), (16), 594, (17) s. 6 utvikbara graverade planscher. Samtida halvfranska band med guldornerade ryggar med röda titel- och bruna nummeretiketter, marmorerade pärmpapper och gula snitt. Några små- och lagerfläckar. De två sista sidorna i tredje delens företal loss. Namnteckning på titelbladen. 3 volymer.
HOEGH, HANS JÖRGEN CHRISTIAN. Anwisning til et wäl inrättadt jord-bruk för landthushållare, som hafwa fått sin jord utskiftad från samhäfd. Brukbar äfwen för andra jord-brukare... Stockholm, i Kumblinska Tryckeriet, 1799.
8:o. 175 x 110 mm. (4), 348, (4), 330 s. 2 utvikbara tabeller. Samtida halvfranska band med guldornerade ryggar med ljusbeige titel- och gröna nummeretiketter, stänkdekorerade pärmpapper och sprängda snitt. Enstaka småfläckar. Per Persson Oxelbergs guldstämplade initialer, "P. O." på ryggarna. 2 volymer.

Inalles 9 volymer.

Konditionsrapport

Se text!

Auktionsnummer:

473397

Datum:

2017-07-09