Tillbaka till katalog

Justitieverket 1706

Justitieverket 1706
Justitieverket 1706
Justitieverket 1706
Justitieverket 1706
Justitieverket 1706
Justitieverket 1706
Justitieverket 1706
Justitieverket 1706

Såld för:

2 600 SEK

Utropspris

1 500 SEK

Beskrivning

JUSTITIEVERKET 1706. (SCHMEDEMANN, JOHAN. utg.) Kongl. stadgar, förordningar, bref och resolutioner, ifrån åhr 1528. in til 1701. angående justitae och executions-ährender, med een förteckning på stadgarne främst, och ett fulkommeligit orda-register efterst wid wercket öfwer thes innehåld, uppå hans kongl. maij:ts allernådigste befalning och privilegier, til thet almänne bästas tienst, och hwars och ens särskilte nytto, sålunda med flijt samlade, och genom trycket i dagzliuset befordrade. Stockholm, Johann Henrich Werner, 1706. 4:o. 206 x 175 mm. (54), 1096, (1, 1 blank), 1097-1184, 1183-1582,+ (216) s. Med 2 graverade extra titelblad, 1 inklstrad graverad vignett och 1 dito anfang. Titelbladet tryckt med rött och svart. Nött samtida skinnband med sprängda snitt. Enstaka småfläckar.

33 samtida handskrivna blad medbundna på slutet, innehållande avskrifter, tabeller över riksdalerns kursförändringar m. m.

Konditionsrapport

Auktionsnummer:

473399

Datum:

2017-07-09