Tillbaka till katalog

Äldre svensk lag, 3 vol.

Äldre svensk lag, 3 vol.
Äldre svensk lag, 3 vol.
Äldre svensk lag, 3 vol.
Äldre svensk lag, 3 vol.
Äldre svensk lag, 3 vol.
Äldre svensk lag, 3 vol.

Såld för:

1 000 SEK

Utropspris

1 500 SEK

Beskrivning

ÄLDRE SVENSK LAG (3). Swerikes stadz-lagh, effter den stormächtige, högborne furstes och herres herr Gustaff Adolphs, Sweriges, Göthes och Wendes, &c. konungs, storfurstes til Finland, hertigs uthi Estland och Carelen, herres uthöfwer Ingermanland, &c. befallning, uthgången af trycket åhr 1618. Nu åter å nyo med anmärckningar uplagd. Stockholm, hos sal. Anders Biörckmans enkia, 1730.
4:o. 210 x 172 mm. (8), 827, (80) s. Nött samtida skinnband med guldornerad rygg och sprängda snitt. Kapitälet skadat. Några småfläcklar. Mörk fläck i marginalen s. 531-826. Edv. och Lars Runebergs ägaranteckning, med numreringen No 170, samt O. A. Janssons namnteckning på försättsbladet, annan namnteckning på titelbladet. Handskrivna förteckningar på eftersättsbladen.
DRYSELL, HENRIK. Orde-register, öfwer de anmärckningar, som wid Sweriges rikes landz-lag, af häradzhöfdingen wälborne herr Petter Abrahamsson giorde, och åhr 1726. af trycket utgångne äro, uprättat efter alphabetets ordning, af Hindrich Drysell. Stockholm, hos Benjamin Gottlieb Schneider, 1728.
4:o. 208 x 165 mm. (8), 370, (3) s. Något nött samtida halvfranskt band med guldornerad rygg, stänkdekorerade pärmpapper och röda snitt. Titelbladet aningen lagerfläckigt.
HOLM, GÖSTA (red.). Westgöta-lagen, edited by H. S. Collin and C. J. Schlyter. Facsimile edition with an addendum by Otto von Friesen, Our Oldest Manuscript in Old Swedish. Edited by Gösta Holm. Lund, Walter Ekstrands Förlag, 1976.
4:o. 267 x 215 mm. (20), LXXVII, (1 blank), 592, 50, II, (1) s. Med fasimile-planscher. Originalklotband med nött skyddsomslag. Tryckt i 150 numrerade exemplar, varav detta är no. 22.

Inalles 3 volymer.

Konditionsrapport

Se text!

Auktionsnummer:

473411

Datum:

2017-07-11