Tillbaka till katalog

Lucas Martini 1614

Lucas Martini 1614
Lucas Martini 1614
Lucas Martini 1614
Lucas Martini 1614
Lucas Martini 1614
Lucas Martini 1614
Lucas Martini 1614
Lucas Martini 1614

Såld för:

17 500 SEK

Utropspris

4 000 SEK

Beskrivning

LUKAS MARTINI 1614. (MARTINI, LUKAS. Christeliga jungfrwrs ära-krantz. Ther inne alla theras dygder genom the almenna krantzblomstren och krydderna affmålade och förklaarade warda/ scriffuin aff Luca Martini med Iohannis Avenarij förtaal, uthtålkat aff Petro Iohannis Gotho Norcopense. Lübeck, Samuel Jauch, 1614.)
12:o. 126 x 70 mm. 3-355, (2) s. Saknar titelbladet och sista blanka bladet. Illustrerad med 32 träsnitt och en slutvignett. Senare (1700-tal) halvfranskt band med sprucken sparsamt guldornerad rygg och nötta stänkdekorerade pärmpapper. Äldre ägaranteckningar på pärminsidorna, initialerna GEM på övre snittet. Genomgående småfläckig. Enstaka blyertsanteckningar. Nära skuren, med partiell förlust av en pagineringssiffra s. 258. Tryckdefekter till följd av pappersveck s. 319. Liten reva s. 335. Sista bladet lagat.

Collijn spalt 582. Andra upplagan (första trycktes i Rostock 1608) av den svenska översättningen.
Översatt från det tyska originalet, Der christlichen Jungfrawen Ehren-Kränzlein, Prag, 1580. Träsnitten är övertagna från originalet och uppenbart tänkta att färgläggas, så har inte skett här. Första utgåvan tryckt på svensk botten är från 1656 (Meurer, Stockholm), vilken försågs med graverade planscher.
Mycket ovanlig.

Lukas Martini (1548-1599) was born in Hamelberg in Franconia, and became pastor in Zeitz. He later became coadjutor in Braunschweig. In his last years he became involved in a conflict concerning his lack of Lutheran orthodoxy.

Konditionsrapport

Auktionsnummer:

513513

Datum:

2018-01-25