Tillbaka till katalog

Kankel-tryck med resor i Kina och Japan

Kankel-tryck med resor i Kina och Japan
Kankel-tryck med resor i Kina och Japan
Kankel-tryck med resor i Kina och Japan
Kankel-tryck med resor i Kina och Japan
Kankel-tryck med resor i Kina och Japan
Kankel-tryck med resor i Kina och Japan

Såld för:

4 800 SEK

Utropspris

5 000 SEK

Beskrivning

KINA - JAPAN. KANKELTRYCK. KIÖPING, N. MATSON, - WILLMAN, O. E., - (CARON, FR.). Een kort beskriffning uppå trenne resor och peregrinationer, sampt konungarijket Japan: I. Beskrifwes een reesa som genom Asia, Africa och många andra hedniska konungarijken, sampt öijar,... II. Beskrifwes een reesa til Ostindien, China och Japan: III. Med föreställande om förbenembde stoora och mächta konungarijketz Japan tillstånd, sampt thesz inwånares handel och wandel,... IV. Uthföres een reesa ifrån Muscow till China, genom Mongul och Cataja, öfwer Strömen Obij: förrättat aff een Rys. gesandt, som til then stoore Tartaren Riuki war skickad... Wiisindzborg (Visningsborg) (J. Kankel) 1674.

(4), 1-176, 178-304, (1 blank) s. Liten 4:o. Ngt skuren.
Senare (tidigt 1900-tal) brunt skinnband med blindpressad dekor, delvis nött, rygg med fyra upphöjda bind, liten skada i övre kant, stänksnitt.
Titel lagad i nedre marginal utan textförlust.. Sid. 145-152 kompletterade från annat exemplar. Marginalanteckningar, delvis senare. Enstaka fläckar

Almqvist 19, Collijn 457, Löwendahl: China Illustrata Nova 159.
Första upplagan trycktes 1667, även den av Kankel.

Konditionsrapport

Se text

Auktionsnummer:

557366

Datum:

2018-09-04