Tillbaka till katalog

Kungliga hyllningsverser 1700-tal 7 st

Kungliga hyllningsverser 1700-tal 7 st
Kungliga hyllningsverser 1700-tal 7 st
Kungliga hyllningsverser 1700-tal 7 st
Kungliga hyllningsverser 1700-tal 7 st

Såld för:

Osåld

Utropspris

10 000 SEK

Beskrivning

KUNGLIGA HYLLNINGSVERSER MM. (7). Sju ettbladstryck rörande olika kungligheter, bl.a. Gustav III, 1700-tal, samtliga i stor folio, mått något varierande, ca 320x190 mm. / 490x390 mm. / Samtliga första upplagor.

Omfattar:

FREDRIK I - Högste gud och konung största, ske lof, prijs som med sin hand hem ledsagat i sitt land, konung Friderich den första. Wid hans kongl. maij:ts lyckeliga hemkomst ifrån sitt fursten-dömme Hessen Cassel, den Nov. A:o 1731, yttrade sig således i Glädie en
allerunderdånigste mycket nedrig undersåte (1731). Stockholm, Tryckt hos Joh. Laur. Horrn, Kongl. Antiq. Archiv. Boktr., 1731.
Med träsnittsdekorationer och text "Vivat, vigeat, floreat, nestorea" (en i varje hörn) (Må han leva, växa och frodas!).
(Några veck, något solkad i marginaler).

ULRIKA ELEONORA DEN YNGRES BEGRAVNING. Wid Ulricæ Eleonoae Sweriges rikes oförlikneliga drotnings kongliga begrafning författades i diupaste underdånighet fölljande rim. Af P.S. (1742). Stockholm, tryckt hos Lars Salvius, 1742.
Ornamentala träsnitt, ramar och initialer. (Några minimal hål, svagt veck, sokade i marginalerna).

GUSTAV III:S FÖDELSE - Anders Nicander. In natalem auspicatissimum Gustavi, augusti, regni sveo-gothici principis haereditarii, d. 13. januarii MDCCXLVI. Holmiæ, Typis Laurenti Salvii, 1746 (Stockholm, L. Salvius, 1746).
Tryckt i rött och svart, träsnittsanfanger och ramar. (Några småfläckar, veck, några få revor i marginalen i vecken).

ADOLF FREDRIK OCH LOVISA ULRIKAS KRÖNING. - Christopher Humble (1692-1773).
Til Deras Kongliga Majestäter på deras höga Krönings-Fäst, som högtideligen firades i Stockholm den 26 november 1751. Underdånigsta Lyckönskan, hörd och förd i Roslags Bygden, och upteknad af en gammal landt-präst (1751). Stockholm, tryckt hos Lars Salvius, 1751.
Kröningen ägde rum i Storkyrkan i Stockholm 26 November 1751.
(Veck, något brun i veck, litet hål i marginal, några småfläckar).

ADOLF FREDRIK - Sorg och glädie i sunnan-skog, wid hans kongl. maij:ts Sweriges allernådigste konungs, konung Friedrich den förstas död, och hans kongl. maij:ts, nu regerande stormäktigste konungs, konung Adolph Friedrichs uphöyelse på swenska trohnen... allerunderdånigst teknad af magistrat och borgerskap, uti Carlscrona, den 10. April, 1751 (1751). Karlscrona,
Tryckt hos Kongl. Ammiral. Boktryckaren Joan Winqwist, 1751. (Veck, några smärre hål i marginal).

GUSTAV III:S OCH SOPHIA MAGDALENAS KRÖNING - Tänke-Språk i Änke-språk Nicolai eller Stor-kyrkan i Stockholm wid konung Gustaf III:s och drottning Sophiae Magdalenae höga kröning den 29 maij 1772. Stockholm, tryckt i Kongl. Finska Boktryckeriet, hos Johan Arvid Carlbohm, 1772. (Svag fuktrand i höger marginal, nedre marginal med liten reva).

GUSTAV III - Samuel Loenbom (1725-76). Hans Maj:t Konung Gustaf den tredjes Sw. Göth. och Wendes konung, &, c. ... arfwinge til Norrige, hertig til Schleszwig-Holstein... Ättar-Tal, ifrån den urgamla kongliga swenska och norrska Ynglinga-ätten, i rätt nedstigande led. Ur tryckta sSkrifter sammandraget och i djupaste underdånighet upgifwit på hans kongl. maj:ts höga Födelse-Dag den 24 Januarii, 1774. Stockholm, Tryckt hos Lars Wennberg, på egen bekostnad, 1774.
Genealogisk tabell. (Veck, några smårevor och brunfläckar, svag fuktrand i marginal, bruntonad).

7 st.

Konditionsrapport

Se text

Auktionsnummer:

557733

Datum:

2018-09-04