Tillbaka till katalog

Äldre resor, 8 vol.

Äldre resor, 8 vol.
Äldre resor, 8 vol.
Äldre resor, 8 vol.
Äldre resor, 8 vol.
Äldre resor, 8 vol.
Äldre resor, 8 vol.
Äldre resor, 8 vol.
Äldre resor, 8 vol.
Äldre resor, 8 vol.
Äldre resor, 8 vol.

Såld för:

1 300 SEK

Utropspris

2 000 SEK

Beskrivning

ÄLDRE RESOR (8). Parti omfattande: GOSSELMANNCARL AUGUST. Resa mellan södra och norra Amerika. En sketch-bok på sjön. I-II. Stockholm, 1832 (senare halvfranskt band med guldornerad rygg, inlagan något fläckig), HUNTER, JOHN m. fl. Johan Hunters resa til Nya Södra Wallis, åren 1787, följande, jämte nyaste underrättelser om engelska nybygget i Port Jackson, Nya Holland och Norfoks-Ön, af capit. Tench och King samt cap. Edvards resa omkring jorden. Åren 1790, 1791, 1792. Sammandrag. Stockholm, 1797 (nött samtida halvfranskt band, inlagan litet fläckig), SKOGMAN, CARL (utg.). Fregatten Eugenies resa omkring jorden åren 1851-1853, under befäl av C.A. Virgin. I-II Stockholm, 1854-55 (guldornerat brunt samtida klotband, falssprickor, monogramstämpel S på första titelbladet), NORDENSKIÖLD, ADOLF ERIK. Vegas färd kring Asien och Europa jemte en historisk återblick på föregående resor längs Gamla verldens nordkust af A. E. Nordenskiöld. I-II. Stockholm, 1880-81 (senare halvfranska band, 2 volymer), NORDENSKIÖLD, ADOLF ERIK. Studier och forskningar föranledda af mina resor i Höga Norden. Stockholm, 1883 (senare halvfranskt band), STANLEY, HENRY. I det mörkaste Afrika. Emin Paschas uppsökande, befrielse och återtåg. I-II. Stockholm, 1890 (något nötta samtida halvfranska band, 2 volymer).

Inalles 8 volymer. Ej i detalj kollationerade.

Konditionsrapport

Se text!

Auktionsnummer:

558548

Datum:

2018-07-12