Tillbaka till katalog

Triewald om biskötsel

Triewald om biskötsel
Triewald om biskötsel
Triewald om biskötsel
Triewald om biskötsel
Triewald om biskötsel
Triewald om biskötsel

Såld för:

2 800 SEK

Utropspris

3 000 SEK

Beskrivning

BISKÖTSEL. TRIEWALD, MÅRTEN. Nödig tractat om bij, deras natur, egenskaper, skiötzel och nytta, utur åtskillige nyares wittra anmärkningar samt egne anstälte rön och försök sammanfattad, jemte beskrifning på en ny inrättning af bij-stockar, hwar medelst man kan hindra och förekomma deras swärmande. Stockholm (A. Biörkman) 1728.

8:o. (8), (1)-103, (1 blank) s. Tlbl. i rött o. svart. 3 graverade planscher (alla, 2 utvikbara, 1 loss o. nött i marg., delvis brunfläckade).
Samtida brunt skinnband, nött, blank rygg m. fyra upophöjda bind, skador i nedre kant. Inlagan lätt bruntonad, enstaka fläckar. sista blanka sidan med bläckfläckar. Pärmarnas insidor o. för- o. eftersättsblad med gamla namnteckningar o. anteckningar.

Hebbe I:1667.
Första separata arbetet på svenska i ämnet. Planscherna I-II signerade Eric Geringius, plansch III av C.R. Gråberg Ultunae.
Mårten Triewald (1691-1747), köpman, gruvmekaniker, konstruktör av Sveriges första ångmaskin (vid Dannemora gruvor), föreläsare i mekanik, director mechanicus för gruvdriften i landet, 1735 kapten-mechanicus vid fortifikationen. En av Vetenskapsakademiens stiftare, medlem av Royal Society i London. Under sin tid i England studerade Triewald också biskötseln och i denna bok presenterar han nya rön som kom att betyda mycket för den svenska biskötselns utveckling under de närmaste årtiondena.

Konditionsrapport

Se text

Auktionsnummer:

601368

Datum:

2019-01-31