Tillbaka till katalog

Wallins Gothländske samlingar 1747-76

Wallins Gothländske samlingar 1747-76
Wallins Gothländske samlingar 1747-76
Wallins Gothländske samlingar 1747-76
Wallins Gothländske samlingar 1747-76
Wallins Gothländske samlingar 1747-76
Wallins Gothländske samlingar 1747-76
Wallins Gothländske samlingar 1747-76
Wallins Gothländske samlingar 1747-76
Wallins Gothländske samlingar 1747-76
Wallins Gothländske samlingar 1747-76

Såld för:

Osåld

Utropspris

3 000 SEK

Beskrivning

WALLIN, JÖRAN. (2). Gothländska samlingar, allestädes med flit upsökte, wid ledige stunder utarbetade, och efter hand til trycket utgifne. I-II. Stockholm (Pet. Momma) - Götheborg (Lars Wahlström) 1747-1776.

Liten 4:o (204x160 mm.). (6), (1)-274, (14), (1)-202 s. 5 utvikbara graverade planscher, 1 utvikbar tryckt tabell (fuktfläckad), 1 utvikbar graverad karta (fuktfläckad). Med träsnittsillustrationer i texten till del I.
Senare (1900-tal) halvpergamentband, blanka ryggar. Titel till del II lagad efter bortklippt namnteckning, d. I fuktfläckad i marginalerna till sid 34, del II genomgående svagt fuktfläckad, framförallt i nedre marginal. 2 vol.

Warmholtz 509. Setterwall 5759 för del II. Molér Bidrag till en gotländsk bibliografi 316. Del II utgiven av författarens son M. G. Wallenstråle.

Konditionsrapport

Se text

Auktionsnummer:

603180

Datum:

2019-01-31