Tillbaka till katalog

Hoorns Wälöfwade jordegumma 1697

Hoorns Wälöfwade jordegumma 1697
Hoorns Wälöfwade jordegumma 1697
Hoorns Wälöfwade jordegumma 1697
Hoorns Wälöfwade jordegumma 1697
Hoorns Wälöfwade jordegumma 1697
Hoorns Wälöfwade jordegumma 1697
Hoorns Wälöfwade jordegumma 1697
Hoorns Wälöfwade jordegumma 1697
Hoorns Wälöfwade jordegumma 1697
Hoorns Wälöfwade jordegumma 1697

Såld för:

Osåld

Utropspris

7 000 SEK

Beskrivning

HOORN, JOHAN VON. Den swenska wäl-öfwade jord-gumman hwilken grundeligen underwijser huru med en hafwande handlas, en wåndande hielpas, en barna-qwinna handteras, och det nyfödda barnet skiötas skal. Mäst efter egen förfarenhet, jemte wäl-öfwade personers skriffter, alla läkare och feldscherer, men särdeles barnmoderskor och huus-mödrar til gagn och nytta, med tienliga figurer författat. Stockholm (N. Goldenaus tr.) 1697.

8:o (ca 158x100 mm. (20, blad sign. )(-)(2 loss, något skurna i marginalerna och troligen från annat exemplar), (1)-20, (4), (1)-328, (20), (4 blanka) s. Extra graverat titelblad (nött i inre marginal, insatt på ny fals, troligen från annat exemplar), 11 graverade planscher (alla, enstaka fläckar).
Renoverat brunt samtida skinnband, rygg m. blindpressad dekor, nya inre doublurer och försättsblad. Enstaka brunfläckar.

Collijn spalt 398-99, Waller 4882
En fristående "andra del" utkom 1723. Arbetet räknas som ett av förlossningskonstens huvudverk.

Konditionsrapport

Se text

Auktionsnummer:

603181

Datum:

2019-01-31