Tillbaka till katalog

Om Stockholm av Arthur Sjögren

Om Stockholm av Arthur Sjögren
Om Stockholm av Arthur Sjögren
Om Stockholm av Arthur Sjögren
Om Stockholm av Arthur Sjögren
Om Stockholm av Arthur Sjögren
Om Stockholm av Arthur Sjögren

Såld för:

1 000 SEK

Utropspris

1 000 SEK

Beskrivning

STOCKHOLM. (2). SJÖGREN, ARTHUR. Drottninggatan genom tiderna. Kulturhistoriska anteckningar. Uppsala - Stockholm (Almqvist & Wiksells förlag) 1923.

4:o (ca 275x215 mm.). (9), 10-197 (3, 2 sista blanka) s. Rikt illustrerad. Typografisk utstyrsel Arthur Sjögren.
Delvis nött rödbrunt hfrbd, rygg m. fem upphöjda bind, marmorerade snitt. +

Stockholmsbilder från fem århundraden. Redaktion Gustaf Upmark - Arthur Sjögren - Gunnar Bolin - Ragnar Josephson. Stockholm (Aktiebolaget Hunnar Tisells Tekniska förlag) 1923.

Folio (ca 370x270 mm.). Rikt illustrerad, några planscher i färg. Lätt nött brunt hfrbd, guldornerad lätt fläckad rygg m. fem upphöjda bind, övre guldsnitt. (P. A. Norstedt & Söners bokbinderi Stockholm). 2 vol.

Konditionsrapport

Se text

Auktionsnummer:

604622

Datum:

2019-01-10