Tillbaka till katalog

Karl XII:s stora kyrkobibel från 1703

Karl XII:s stora kyrkobibel från 1703
Karl XII:s stora kyrkobibel från 1703
Karl XII:s stora kyrkobibel från 1703
Karl XII:s stora kyrkobibel från 1703
Karl XII:s stora kyrkobibel från 1703
Karl XII:s stora kyrkobibel från 1703
Karl XII:s stora kyrkobibel från 1703
Karl XII:s stora kyrkobibel från 1703

Såld för:

5 400 SEK

Utropspris

6 000 SEK

Beskrivning

KARL XII:S BIBEL. Biblia, thet är All then Heliga Skrift på swensko, efter konung Carl then Tolftes befalning. Medh förriga editioner jämnförd, Summarier/ och marginalier å nyo öfwersedde, concordantier/ och anmärckningar förökade, nya register/ och biblisk tideräkning inrättade, medh mera/ som företalet närmare uthwisar. Stockholm uthi sal. Henrich Keysers tryckerij, 1703, 1702.
Folio. 440 x 310 mm. (96), 962, (1) s. Titelbladet tryckt med rött och svart. Saknar alla gravyrer (extra graverat titelblad, porträtt, 5 kartor och 3 planscher).
Något nött samtida skinnband med blindpressade pärmspeglar, knäppen och beslag i gulmetall, saknar remmarna. Ryggen senare lagad upptill. Något fläckig, smärre revor. Titelbladet och sista lagade och förstärkta, obetydlig tryckförlust på sista. Papperslagningar med smärre tryckförluster nedtill s. 493-96 och 867-68. Större reva nedtill s. 805. Kalligraferad ägaranteckning, "Bergs och sexmannen ährlige och wälförståndige Olof Hansson uti Fåsiöhyttan" på främre pärmens insida. Anteckningar på försättsbladet.

Tryckt i 4000 exemplar, varav 2500 exemplar var reserverade för Sveriges kyrkor. Förordet skrevs av ärkebiskop Eric Benzelius.
Skador: Saknar alla graverade planscher, kartor och titelblad.

Konditionsrapport

Saknar alla graverade planscher, kartor och titelblad. I övrigt, se text!

Auktionsnummer:

654608

Datum:

2019-08-24