Tillbaka till katalog

Curry Melin Två Impossibilister

Curry Melin Två Impossibilister
Curry Melin Två Impossibilister
Curry Melin Två Impossibilister
Curry Melin Två Impossibilister
Curry Melin Två Impossibilister
Curry Melin Två Impossibilister

Såld för:

Osåld

Utropspris

2 500 SEK

Beskrivning

CURRY MELIN (1923-2005): Vitt kors, signerad och daterad Curry Melin 98, akryl på duk, ca 59x59 cm,

Mina "omöjliga" figurer.
"Denna konst är inte entydig som den "traditionella" konsten. Och om den visuella verkligheten är mångtydig såsom i Dadaismen och Surrealismen, där den återges som kaotisk och absurd, är den här mer rationell och innehåller inte kaos utan ordning. Den har flera dimensioner och ger oss en bredare och ny attityd till vår värld.
Hur man tolkar bilderna beror på den fysiska och sociala kunskap man själv har. Den syftar till ett förändrat synsätt för nya logiska förhållanden mellan fenomen. Den utvecklar vår fantasi i önskvärd riktning. Om bilderna är möjliga eller omöjliga får man alltså själv ta ställning till. Detta ser jag som något positivt.
Denna konst är vad Picasso en gång sagt: "en lögn som gör att vi kan se sanningen" eller som Strindberg formulerat det: "genom att försöka med det omöjliga når man högsta graden av det möjliga".
Jag ser också mina "omöjliga" bilder som vetenskapliga. Konst och vetenskap kompletterar här varandra och är inte isolerade discipliner. Denna konst har också förhoppningsvis estetiskt värde och river ned fördomar och motarbetar ytliga inlärda rutiner eller uppfattningar. I denna estetik finns både rymd, form, färg, matematik, geometri och känslig verklighet.
För mig representerar den dessutom en livsstil. En balans mellan intellekt och intuition, mellan kunskap och uppriktighet, mellan individualitet och disciplin, mellan det materiella och själsliga.
Mitt måleri har egentligen en ganska enkel filosofi. Det är att genom en bildmässig enkelhet, genom spänningen mellan rena linjer och klara färger, skapa uttryck för det som kan vara meningsfullt. Konsten är för mig ett instrument att uttrycka mina tankar med."
CURRY MELIN

Curry Melin och Oscar Reutersvärd har ställt ut ett antal gånger tillsammans:
Linköping 1981, Länsmuseet, "Omöjliga figurer".
Nässjö 1987, Kulturhuset, "Omöjliga figurer".
Sigtuna 1987, Galleri Trekanten, "2 Imossibilister"
Söderköping 1989, Gröna Galleriet, "2 Imossibilister".
Harakers Kvarn, Skultuna 1990, "De två impossibilisterna".
Nyköping 1993, Galleri Sjöhästen, "2 Impossibilister".
Halmstad 1995, "Melin-Reutersvärd".
Norrköping Art 21 1995, "Omöjliga figurer"
Mora 1996, Galleri KJ, "Omöjliga figurer"
Som representanter för Sverige deltog Melin och Reutersvärd i internationella utställningar av "impossible figures" med deltagande från 16 länder i Museum voor den Hedendaagse Kunst, Utrecht, Holland 1986 samt i Stadtsmuseum Ratingen i Düsseldorf, Tyskland 1987.

Konditionsrapport

Ytfläckar

Auktionsnummer:

721133

Datum:

2020-02-10