Arkiv

Böcker/Kartor

Utländsk skönlitteratur

Utländsk skönlitteratur

UTLÄNDSK VITTERHET. - LITERATURE. IBSEN, HENRIK. Peer Gynt. Et dramatisk digt. Kjöbenhavn 1867. 8:o. Grönt originalklotband, lätt nött, titel i guld på främre pärm, guldornerad rygg, helt gul ...

Martin Le Jeune collection Russian battle plates

Martin Le Jeune collection Russian battle plates

COLLECTION OF FOUR RUSSIAN BATTLE PLATES OF THE GREAT NORTHERN WAR 1700-21. MARTIN LE JEUNE - L´ARMESSIN - SIMONNEAU. 4 hand-coloured (with contemporary colour) engraved battle plates of The Great N ...

Jordglob Åkerman 1759 & Akrel 1792

Jordglob Åkerman 1759 & Akrel 1792

JORDGLOB GLOBUS TERRAQUEUS, Anders Åkerman 1759 med kartor från 1792 års version av Fredrik Akrel, legenden med texten GLOBUS TERRAQUEUS Cura Societ.Cosmograph.Upsal. Editus Ao 1759 ab Andræa. Åk ...

Felix Bryks exemplar av Lärda tidningar med Linné

Felix Bryks exemplar av Lärda tidningar med Linné

LÄRDA TIDNINGAR MED BIDRAG AV OCH OM LINNÉ. FELIX BRYKS EXEMPLAR. (38). Lärda tidningar. Utg. Samuel Loenbom - Lars Salvius. Stockholm (Lars Salvius - Salviska Sterbhusets tryckeri) 1745-73. + Nya ...

Gustav Vasas bibel 1540-41

Gustav Vasas bibel 1540-41

GUSTAV VASAS BIBEL. Biblia, thet är, all then Helga scrifft på swensko... Uppsala (G. Richolff) 1540-41. Liten folio (310x195 mm.). 760 (av 762, blad II i Första Mosebok och sista blanka saknas) ...

Sparmans Sundhetzens spegel 1642

Sparmans Sundhetzens spegel 1642

"SVERIGES FÖRSTA KOKBOK". SPARMAN, ANDREAS (adlad PALMCRON). Sundhetzens spegel, uthi hwilken man beskodar sundhetzens natur, förnämste orsakerne til alla siukdomar... I-II. Stockholm (I. Meurer) 1 ...

Ur Rubens Medici-svit utgiven 1710

Ur Rubens Medici-svit utgiven 1710

UR LA GALLERIE DU PALAIS DU LUXEMBOURG PEINTE PAR RUBENS, DESSINÉE PAR LES S.RS NATTIER, ET GRAVÉE PAR LES PLUS ILLUSTRES GRAVEURS DU TEMPS, 20 blad, utgivna 1710 av Gaspard Duchange (1662-1757) eft ...

Samling svenska handskrifter 1400- och 1500-tal

Samling svenska handskrifter 1400- och 1500-tal

SAMLING SVENSKA HANDSKRIFTER 1400- OCH 1500-TAL. Samling omfattande 13 handskrifter 1400-1500-tal. De tidigaste dokumentet daterat 1417 i Strängnäs, ett dokument daterat 1382 i Strängnäs, men trol ...

Palmstruch Svensk botanik complete 11 volumes

Palmstruch Svensk botanik complete 11 volumes

COMPLETE SET OF THE FINE SWEDISH BOTANY WITH 774 HAND-COLOURED PLATES (11). Svensk botanik. Utg. J. W. Palmstruch - C. Quensel - O. Swartz and others. I-XI + Register (all published). Stockholm - Upp ...

Utländsk skönlitteratur

Utländsk skönlitteratur

UTLÄNDSK VITTERHET. - LITERATURE. (10). IBSEN, HENRIK. Haermendene paa Helgeland, skuespil i fire akter. Christiania (trykt og forlagt af H. J. Jensen) 1858. 8:o. (5), 6-115, (1) s. Främre omslag ( ...

Belzoni´s travels in Egypt with fine plates 1820

Belzoni´s travels in Egypt with fine plates 1820

BELZONI´S TRAVELS IN EGYPT WITH PLATES (2). BELZONI, GIOVANNI BATTISTA. Narrative of the Operations and Recent Discoveries within the Pyramids, Temples, Tombs, Excavations, in Egypt and Nubia, and of ...

Äldre fotografier USA ca 1890-1900

Äldre fotografier USA ca 1890-1900

ÄLDRE FOTOGRAFIER. USA, 4 mappar, omfattande ca 100 st, fotografier, ca 1890-1900, mått bl a ca 16x22 cm, kartongblad c:a 33x48 cm, delvis med tryckt text, samtliga uppklistrade på kartong, flera m ...