Luo tili

Ostaminen online-huutokaupasta

Ainutlaatuisten esineiden ostaminen huutokaupasta on helppoa ja turvallista. Hae tai selaa kaikkia upeita kohteita sivustollamme. Joka päivä julkaistaan satoja uusia kohteita.

Online -huutokauppoihimme

Näin se toimii

Luo tili

Voit tehdä tarjouksia ja ostaa esineitä huutokaupassa
rekisteröimällä Auctionet -tilin helposti ja maksutta.

Luo tili


Näin se toimii

Tee tarjous

Voit tehdä tarjouksia heti luotuasi tilin

 

 

 


Näin se toimii

Maksa

Voitetun huudon jälkeen valitse yksi turvallisista maksutavoistamme ja maksa tuote sekä provisiomme (25% loppuhinnasta). Sen jälkeen voit noutaa esineesi huutokauppatalolta tai tilata kuljetuksen.

Lue lisää kuljetuksista täältä


Ostoehdot Online-huutokaupassa

Online-huutokaupat

1. TARJOUSTEN TEKEMINEN
1.1 Tarjousten tekemiseksi verkko-osoitteessa auktionsverket.fi tarvitset asiakasnumeron ja salasanan, jotka saat hakemuksesta. Jätetyt tarjoukset ovat sitovia.
1.2 Huutokaupan päättyessä korkeimman hyväksytyn tarjouksen antaneesta osallistujasta tulee kohteen ostaja. Jos kaksi tarjoajaa on antanut yhtä suuren tarjouksen, ensin annettu tarjous voittaa.
1.3 Kuljetuskauppa tai muu jälkikäteen tehty osoitus muulle kuin huudon tehneelle ostajalle ei ole sallittu.

2. OSTOTOIMEKSIANNOT
2.1 Tarjousten tekemiseen verkko-osoitteessa online.auktionsverket.se voi osallistua myös jättämällä asiakaspalveluun kirjallisen ostotoimeksiannon.
2.2 Ostotoimeksiantojen jättämisen yhteydessä on esitettävä henkilöllisyystodistus. Stockholms Auktionsverk varaa oikeuden kieltäytyä ostotoimeksiannosta, jos toimeksiantajalla ei katsota olevan maksukykyä annettuun tarjoukseen.
2.3 Kirjallisten ostotoimeksiantojen on oltava perillä asiakaspalvelussa viimeistään huutokauppaa edeltävänä päivänä klo 17.00. Jätetyt ostotoimeksiannot ovat sitovia. Stockholms Auktionsverk varaa oikeuden kieltäytyä myöhässä jätetyistä ostotoimeksiannoista.
2.4 Stockholms Auktionsverk käsittelee ostotoimeksiantoja luottamuksellisesti ja tekee toimeksiantajan puolesta tarjouksia mahdollisimman edullisesti.
2.5 Huutokaupan päättyessä korkeimman tarjouksen antaneesta osallistujasta tulee kohteen ostaja. Jos kaksi tarjoajaa on antanut yhtä suuren tarjouksen, ensin annettu tarjous voittaa.
2.6 Kuljetuskauppa tai muu jälkikäteen tehty osoitus muulle kuin huudon tehneelle ostajalle ei ole sallittu.
2.7 Stockholms Auktionsverk ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu toimeksiantajalle Stockholms Auktionsverkin ostotoimeksiantojen laiminlyömisen seurauksena.
2.8 Toimeksiantaja vastaa epäselvän tai virheellisen ostotoimeksiannon perusteella kirjatusta kaupasta.

3. LÄHTÖHINTA
Kohteen lähtöhinta perustuu Stockholms Auktionsverkin arvioon kohteen markkina-arvosta. Lähtöhinta on vain suuntaa-antava, ja kohteen todellinen myyntihinta voi poiketa lähtöhinnasta merkittävästi.

4. OSTAMISEEN LIITTYVÄT MAKSUT
4.1Kaupan yhteydessä jokaisesta huutokauppaerästä peritään huutomaksu, jonka suuruus on 25 % vasarahinnasta (sisältää arvonlisäveron), sekä 80 kruunun (sis. alv) vasaramaksu.
4.2 Lisäksi taideteosten, keramiikan, lasiesineiden, hopeaesineiden, huonekalujen ja tekstiilien myynnin yhteydessä peritään Ruotsin kirjallisten teosten ja taideteosten tekijänoikeudesta annetun lain (1960:729) 26 j §:n mukainen jälleenmyyntikorvaus, jonka enimmäismäärä on 5 % vasarahinnasta. Jälleenmyyntikorvauksen piiriin kuuluvat ainoastaan tekijänoikeudella suojatut teokset. Tekijänoikeussuoja on voimassa 70 vuotta tekijän kuolinvuodesta. Jälleenmyyntikorvausta ei makseta myynneistä, joiden summa on alle 5 % Ruotsissa voimassa olevasta hintaperusmäärästä (prisbasbelopp), eikä useana identtisenä kappaleena valmistettujen käyttötaide-esineiden myynneistä. Jälleenmyyntikorvauksen alaiset teokset on merkitty kohdenumeron perässä olevalla D-kirjaimella.

5. HUUTOKAUPAN TULOS
5.1 Ostaja on velvollinen tarkistamaan, onko ostotoimeksianto johtanut kaupan syntymiseen.
5.2 Ostaja saa huutokaupan jälkeen vahvistuksen kaupasta joko sähköpostitse tai kirjeitse.

6. MAKSAMINEN
6.1 Ruotsista huudetut kohteet voi maksaa pankkitilillemme SEB-pankkiin IBAN: SE30 5000 0000 0522 2107 2987, BIC: ESSESESS, pankin osoite Skandinaviska Enskilda Banken, 106 40 Stockholm. Suomesta ostetut esineet voi maksaa Stockholms Auktionsverk Oy:n pankkitilille: IBAN FI87 3301 0001 1520 16, BIC ESSEFIHX, Pankki SEB. Maksun yhteydessä tulee ilmoittaa asiakasnumero. Maksun voi suorittaa myös kortilla (ei käteisellä) verkkosivuillamme tai asiakaspalvelussamme Magasin 5:ssä. Hyväksytyt maksukortit ovat VISA, Mastercard, Diners ja Eurocard. Maksu on suoritettava 3 päivän kuluessa huutokaupan päättymisestä.

6.2 Ellei maksua ole suoritettu kohdan 6.1 mukaisesti, Stockholms Auktionsverkillä on oikeus ryhtyä johonkin tai joihinkin seuraavista toimenpiteistä:
(i) kaupan purkaminen
(ii) maksun vaatiminen
(iii) 50 kruunun huomautusmaksun periminen
(iv) viivästyskoron (2 %/kk) periminen
(v) kohteen myyminen ostajan puolesta ilman ostajalle annettavaa erillistä ilmoitusta.
Stockholms Auktionsverkillä on täysi ja rajoittamaton oikeus määrittää lähtöhinta ja päättää, asetetaanko kohteelle pohjahinta.
Stockholms Auktionsverkillä on oikeus pidättää kertyneistä summista korvaus kaikista saatavista, joita Stockholms Auktionsverkillä on ostajalta.

7. NOUTAMINEN
7.1 Ostetut esineet voi noutaa heti Stockholms Auktionsverkin saatua maksun. Esineet on noudettava 3 päivän kuluessa huutokaupan päättymisestä.
7.2 Esineistä, joita ei ole haettu kohdan 7.1 mukaisessa ajassa, peritään säilytysmaksua 50 kruunua (sis. alv) kultakin huutokauppaerältä ja kalenteripäivältä.
7.3 Stockholms Auktionsverkin vastuu esineiden hoidosta päättyy, ellei esinettä ole noudettu kohdan 7.1 mukaisessa ajassa.
7.4 Jos esinettä ei ole noudettu 3 päivän kuluessa huutokaupan päättymisestä, Stockholms Auktionsverkillä on oikeus ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin:
(i) Esineiden lähettäminen ostajan valitseman huolintayrityksen varastoon. Kaikki kuljetus- ja varastointikustannukset veloitetaan ostajalta.
(ii) Kohteen myyminen ostajan puolesta ilman ostajalle annettavaa erillistä ilmoitusta.
Stockholms Auktionsverkillä on täysi ja rajoittamaton oikeus määrittää lähtöhinta ja päättää, asetetaanko kohteelle pohjahinta.
Stockholms Auktionsverkillä on oikeus pidättää kertyneistä summista korvaus kaikista saatavista, joita Stockholms Auktionsverkillä on ostajalta.
7.5 Kaikki esineiden kuljetukset ostajalle toteutetaan ostajan kustannuksella ja ostajan riskillä. Stockholms Auktionsverk järjestää pyynnöstä ostettujen esineiden kuljetuksen Göteborgin ja Malmön sivuliikkeisiin. Kuljetusmaksu veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
7.6 Kun noutaja on joku muu kuin ostaja, täytyy ostajan ensin ilmoittaa Stockholms Auktionsverk:lle,
kuka tavaran noutaa. Henkilöllä tulee olla mukana sekä oma että ostajan henkilöllisyystodistus. Henkilö voi myös näyttää oman henkilöllisyystodistuksensa ja aidoksi todistetun kopion ostajan henkilöllisyystodistuksesta. Aidoksi todistaminen tarkoittaa, että joku toinen kuin ostaja tai noutaja todistaa, että kopio vastaa aitoa henkilöllisyystodistusta ja allekirjoittaa allekirjoituksella, nimenselvennyksellä ja puhelinnumerolla.

8. VASTUU VIRHEISTÄ
8.1 Kaikki kohteet myydään siinä kunnossa kuin ne ovat. Ostaja on velvollinen itse perehtymään kohteeseen voidakseen arvioida sen kunnon ja laadun ennen huutokauppaa. Stockholms Auktionsverk ei missään tilanteessa vastaa luonnollisesta kulumisesta, vähäisistä vaurioista ja vioista, taulujen kankaiden mahdollisesta kiinnityksestä taustamateriaaliin, kehysten kunnosta, elävien materiaalien luonnollisista muutoksista, kuten paperin haalistumisesta ja puun halkeilemisesta.
8.2 Kellot ja kellokoneistot myydään taide-esineinä, eikä Stockholms Auktionsverk vastaa siitä, että ne toimisivat teknisesti ajan mittaamisessa. Stockholms Auktionsverk ei vastaa mekaanisten tai sähkö-/paristokäyttöisten esineiden toiminnasta.
8.3 Esim. tekijää, aitoutta, ikää, tekniikkaa, provenienssia tai kuntoa koskevat tiedot annetaan ainoastaan ostajan avuksi kohteeseen perehtymistä varten. Stockholms Auktionsverk ei vastaa tällaisten tietojen virheellisyydestä, ellei vääriä tietoja ole annettu tuottamuksellisesti.
8.4 Kohteiden kuvat ovat ainoastaan tunnistamista varten. Stockholms Auktionsverk ei vastaa vaurioista tai puutteista, jotka eivät käy ilmi tällaisesta kuvasta.
8.5 Kohteet myydään annetun kuvauksen mukaisesti. Stockholms Auktionsverk varaa oikeuden muuttaa kuvausta. Muutoksista ilmoitetaan erikseen.
8.6 Stockholms Auktionsverkillä on oikeus korjata sellaiset myydyissä esineissä olevat virheet, joista Stockholms Auktionsverk on vastuussa. Ellei virhettä korjata kohtuullisessa ajassa virhettä koskevan reklamaation esittämisen jälkeen, ostajalla on oikeus perua kauppa ja esineen palauttaessaan saada takaisin Stockholms Auktionsverkille kaupan yhteydessä maksamansa summa. Ostajalla ei ole oikeutta mihinkään muuhun korvaukseen.
8.7 Mahdollisista virheistä tulee reklamoida viipymättä, kun ostaja on havainnut tai hänen olisi pitänyt havaita virhe, kuitenkin viimeistään 7 päivän kuluttua huutokaupasta. Kohdassa 8.3 mainittuun tekijää koskevaan tietoon liittyvä reklamaatio on kuitenkin esitettävä viimeistään 3 vuoden kuluttua kaupasta.
8.8 Stockholms Auktionsverkin vastuu virheistä rajoittuu siihen, mitä näissä ehdoissa on esitetty.
8.9 Stockholms Auktionsverk ei takaa sitä, että verkko-osoitteessa online.auktionsverket.se olevat palvelut ovat jatkuvasti käytettävissä. Stockholms Auktionsverk ei vastaa mahdollisista haitoista tai taloudellisista vaikutuksista, joita asiakkaille on aiheutunut sen vuoksi, että tarjouksenteko tai muut toiminnot eivät tiettynä ajankohtana ole olleet käytettävissä.

9. PERUUTUSOIKEUS
9.1 Ostajalla on kuluttajana Ruotsin etämyynnistä ja liiketilojen ulkopuolella tehdyistä sopimuksista annetun lain (2005:59) mukainen peruutusoikeus. Laissa annettuja poikkeuksia peruutusoikeudesta sovelletaan kaupan yhteydessä täysimääräisesti.
9.2 Kaupan peruminen on tehtävä peruutusmääräajan kuluessa, joka on 14 päivää siitä päivästä, jona ostaja on saanut ostetun esineen haltuunsa. Kaupan perumista koskeva ilmoitus tulee antaa Stockholms Auktionsverkille kirjallisesti sähköpostitse tai kirjeitse peruutusmääräajan kuluessa.
9.3 Kaupan perumisen jälkeen ostaja on velvollinen 14 päivän kuluessa omalla kustannuksellaan palauttamaan tai lähettämään esineen Stockholms Auktionsverkille.
9.4 Kun Stockholms Auktionsverk on vastaanottanut esineen ja hyväksynyt sen kunnon, maksettu summa palautetaan maksetulla säilytysmaksulla vähennettynä 14 päivän kuluessa.

10. TOIMITUKSEN VIIVÄSTYMINEN
10.1 Jos toimitus viivästyy Stockholms Auktionsverkin vastuulla olevasta syystä yli 20 työpäivää ja tällä on ostajalle olennainen merkitys ja Stockholms Auktionsverkin olisi pitänyt huomata tämä, ostajalla on oikeus Stockholms Auktionsverkille antamallaan kirjallisella ilmoituksella perua kauppa ja saada takaisin Stockholms Auktionsverkille kaupan yhteydessä maksamansa summa. Ostajalla ei ole oikeutta mihinkään muuhun korvaukseen.
10.2 Stockholms Auktionsverkin vastuu viivästyksestä rajoittuu siihen, mitä näissä ehdoissa on esitetty.

11. YLIVOIMAINEN ESTE
Stockholms Auktionsverk on vapautettu tiettyjen tämän sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa laiminlyömisen seurauksista, jos laiminlyönti johtuu jäljempänä esitetyn kaltaisesta tilanteesta, joka estää tai merkittävästi vaikeuttaa näiden velvollisuuksien oikea-aikaista täyttämistä. Vapauttaviksi tilanteiksi katsotaan mm. sotatoimet, valuuttarajoitukset, kuljetusvälineiden niukkuus, tulipalo, viranomaisten toimet, lainsäädännön muuttuminen, työtaistelu, yleinen tavaran niukkuus, käyttövoiman rajoitukset, onnettomuus ja näihin verrattavat tilanteet. Jos Stockholms Auktionsverkin tiettyjen velvollisuuksien täyttäminen vapauttavan tilanteen vuoksi myöhästyy yli kolmella kuukaudella, ostajalla on oikeus perua kauppa kirjallisesti ilman korvausvelvollisuutta.

12. ERIMIELISYYDET
Näitä ehtoja koskevat erimielisyydet ratkaistaan Ruotsin lain mukaisesti ruotsalaisessa tuomioistuimessa.

Nämä ehdot ovat voimassa 1.1.2017 alkaen.