Aktuella

Fine art auktioner

Se avslutade auktioner


Modern Art & Design Helsinki

Fine Art Auktion

Modern Art & Design Helsinki

23 april

Moderna & Nutida

Fine Art Auktion

Moderna & Nutida

15–16 maj

Helsingfors Vårauktion

Fine Art Auktion

Helsingfors Vårauktion

21 maj

Klassiska & Asiatiska

Fine Art Auktion

Klassiska & Asiatiska

14–15 juni

Böcker, kartor & handskrifter

Fine Art Auktion

Böcker, kartor & handskrifter

16 juni