Lyssna på föredrag om samling Mannerheim med specialist Henrik Birkeland Åberg

Tisdag 18 oktober kl 13.00 presenterar Henrik Birkeland Åberg en samling memorabilia över Carl Gustaf Mannerheim på visningen av Lilla Kvalitén.
Samlingen av fotografier och föremål omfattar Mannerheims liv från hans militära karriär under 1800-talets slut till det sista fotografiet av honom från 1951. Föremålen påminner oss om fältmarskalken Carl Gustaf Mannerheim och det finska folkets kamp för sin självständighet under andra världskriget.

 

Henrik Birkeland Åberg

Värderingsman

+46 (0)733 40 67 64henrik.birkeland.aberg@auktionsverket.com

Stockholm