2020-06-26

Gamla Kassan – sensommarens auktionshöjdpunkt!

Sätt kryss i kalendern för sensommarens auktionshöjdpunkt. Mellan den 21-23 augusti går över 1700 föremål under klubban när Joakim Bengtsson, känd antikprofil och tillika Stockholms Auktionsverks värderingsman i Skåne, säljer alla föremål från sitt fantastiska hem Gamla Kassan.

Fastigheten byggdes 1754-1757 på initiativ av stadens borgmästare Bernard Oelreich. Några år senare tog militären över huset. I källaren fanns kassavalvet där man förvarade militärernas löner vilket gjorde att huset kom att kallas Gamla Kassan. Bostaden, som varit Joakims i över 18 år, har huserat tusentals föremål och när önskan kom om att leva ett lite enklare liv blev det dags att sälja både den slottsliknande fastigheten och dess innehåll.

De över 1500 föremålen kommer att säljas på en slagauktion mellan den 21 – 23 augusti

Tillbaka till nyheter