Nordisk keramik från Art Nouveau till nutid

Nu pågår inlämning till vår temaauktion Nordisk keramik från Art Nouveau till nutid.

Vi märker stor efterfrågan på Hans Hedberg, Stig Lindberg, Birger Kaipiainen, Hertha Hillfon, Lisa Larson, Gunnar Nylund, Eva Hild, Wilhelm Kåge, Berndt Friberg, Ewald Dahlskog, Axel Salto, Patrik Nordström, Torvald Bindesböll m.fl.

Auktion: 21–31 augusti.

Varmt välkommen till världens äldsta auktionshus – vi står redo att hjälpa dig till en lyckad försäljning!


Kontakta oss för inlämning, värdering och rådgivning

Staffan Milsten

Värderare

+46 (0)42 24 43 44staffan.milsten@auktionsverket.se

Helsingborg


Jonas Jakobsson

Värderare - Modern keramik

+46(0)8-453 67 38jonas.jakobsson@auktionsverket.se

Magasin 5, Stockholm


Christofer Wikner

Värderare

+ 46 (0)8-68 69 884christofer.wikner@auktionsverket.se

Globen, Stockholm


Erik Bilén

Platschef – Värderingsman förordnad av Sveriges Handelskamrar

+46 (0)720-83 85 09.erik.bilen@auktionsverket.se

Göteborg


Astrid-Louise Lidforsen

Platschef

+46 (0)704 38 46 15astrid-louise.lidforsen@auktionsverket.se

Malmö


Du kan också få hjälp med online-värdering här:

Tack! Vi återkommer inom kort.